Tổng Hợp

Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?

Bạn đang không biết Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?.

 Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?

This post: Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?


Không chỉ có Cảnh sát giao thông, đôi khi đi đường gặp những nơi ùn tắc có Thanh niên xung phong, Bảo vệ dân phố và Dân quân tự vệ tham gia điều tiết giao thông, vậy ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông ra thì các lực lượng khác, trong đó có Dân quân tự vệ được điều tiết giao thông không?

Theo Luật Giao thông đường bộ giải thích:

Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

Theo như điều trên ngoài Cảnh sát giao thông ra những người được giao nhiệm vụ hướng dẫn thì có quyền điều tiết giao thông.

Tuy nhiên người được giao nhiệm vụ hướng dẫn không được phép dừng xe, truy đuổi người vi phạm.

Riêng về Dân quân tự vệ có 07 nhiệm vụ được quy định tại điều 5 Luật dân quân tự vệ 2019, trong đó quy định nhiệm vụ phối hợp với công an nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp có kế hoạch phối hợp và được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại những khu vực ùn tắc thì lực lượng Dân quân tự vệ được phép điều tiết giao thông.

Lưu ý: Chỉ được thực hiện nhiệm vụ điều tiết, tuyệt đối không được phép dừng xe, truy đuổi người vi phạm.

Như vậy lực lượng Dân quân tự vệ được điều tiết giao thông trong trường hợp đã có kế hoạch phối hợp hoạt động và được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông.

Xem thêm Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?

 Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?

This post: Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?


Không chỉ có Cảnh sát giao thông, đôi khi đi đường gặp những nơi ùn tắc có Thanh niên xung phong, Bảo vệ dân phố và Dân quân tự vệ tham gia điều tiết giao thông, vậy ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông ra thì các lực lượng khác, trong đó có Dân quân tự vệ được điều tiết giao thông không?

Theo Luật Giao thông đường bộ giải thích:

Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

Theo như điều trên ngoài Cảnh sát giao thông ra những người được giao nhiệm vụ hướng dẫn thì có quyền điều tiết giao thông.

Tuy nhiên người được giao nhiệm vụ hướng dẫn không được phép dừng xe, truy đuổi người vi phạm.

Riêng về Dân quân tự vệ có 07 nhiệm vụ được quy định tại điều 5 Luật dân quân tự vệ 2019, trong đó quy định nhiệm vụ phối hợp với công an nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp có kế hoạch phối hợp và được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại những khu vực ùn tắc thì lực lượng Dân quân tự vệ được phép điều tiết giao thông.

Lưu ý: Chỉ được thực hiện nhiệm vụ điều tiết, tuyệt đối không được phép dừng xe, truy đuổi người vi phạm.

Như vậy lực lượng Dân quân tự vệ được điều tiết giao thông trong trường hợp đã có kế hoạch phối hợp hoạt động và được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button