Tổng Hợp

Các đối tượng được tăng lương từ ngày 01/7/2022 theo Nghị định số 38/2


Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Chi tiết các đối tượng được tăng lương từ ngày 01/7/2022 theo quy định của Nghị định này như sau.

Sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP dẫn đến một số các đối tượng được tăng lương từ ngày 01/7/2022. Cụ thể như sau.

This post: Các đối tượng được tăng lương từ ngày 01/7/2022 theo Nghị định số 38/2

Ai được tăng lương từ 1/7/2022? Thông tin về đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP

1. Ai được tăng lương từ 01/7/2022?
 

– Quy định tại Bộ luật lao động 2019 ghi nhận về mức lương tối thiểu là “mức lương thấp nhất được trả cho người lao động..”.

=> Điều này có nghĩa là, khi mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì người lao động sẽ là người được tăng lương. Tuy nhiên, có phải mọi người lao động đều được tăng hay không?

+ Lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được quy định tại Bộ luật lao động, bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, có xác định thời hạn hoặc hợp đồng mùa vụ, theo công việc nhất định.

Như vậy, chỉ có người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng mới được tăng lương, trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ tiền lương được Nhà nước quyết định thì không phải là đối tượng được tăng lương tính từ ngày 01/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng 2022 theo quy định Nghị định số 38/2022

2. Mức tăng lương từ ngày 01/7/2022

– Được đánh giá là có mức tăng cao nhất so với các giai đoạn trước đây, Nghị định 38/2022/NĐ-CP ra đời đã tăng lương tối thiểu vùng bình quân lên 6%.

Trong đó:

+ Vùng I tăng thêm 260 nghìn đồng.
+ Vùng II tăng thêm 240 nghìn đồng
+ Vùng III tăng thêm 210 nghìn đồng.
+ Vùng IV tăng thêm 180 nghìn đồng.

Lưu ý: Nghị định 38/2022/NĐ-CP còn quy định về mức lương tối thiểu giờ.

Xem thêm: Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022

3. Xác định lương của người lao động kể từ ngày 01/7/2022

– Kể từ ngày 01/7/2022, người lao động và người sử dụng lao động phải căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng mới để thỏa thuận về tiền lương được trả cho người lao động.

Nguyên tắc: Tiền lương được trả cho người lao động theo hình thức trả lương theo tháng không được thấp hơn lương tối thiểu vùng theo tháng; nếu trả lương theo giờ thì không được trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng theo giờ trong điều kiện lao động bình thường.

Đối tượng tăng lương 2022 theo Nghị định 38 và mức lương được tăng

Mặc dù các đối tượng được tăng lương từ ngày 01/7/2022 chỉ có người lao động, tuy nhiên, người sử dụng lao động là các doanh nghiệp, người sử dụng lao động từ thuê, mướn… vẫn cần nắm rõ mức lương tối thiểu vùng để đảm bảo không vi phạm pháp luật khi thỏa thuận và trả lương cho người lao động.

Từ khoá liên quan:

Cac doi tuong duoc tang luong tu ngay 01/7/2022

, các đối tượng được tăng lương theo Nghị định 38, Ai được tăng lương từ 1/7/2022,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button