Giáo dục

C2H3Cl → (-CH2CHCl-)n

C2H3Cl → (-CH2CHCl-)n được Mầm Non Ánh Dương biên soạn là phương trình điều chế nhựa PVC, hy vọng nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn biết cách viết phương trình phản ứng C2H3Cl ra PVC cũng như vận dụng tốt vào các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình điều chế nhựa PVC

nC2H3Cl overset{t^{circ },xt,p }{rightarrow} CH2CHCl ) n

Hay

This post: C2H3Cl → (-CH2CHCl-)n

Điều chế PVC

2. Điều kiện phản ứng điều chế nhựa PVC

Nhiệt độ, xúc tác, áp suất

3. Hiện tượng nhận biết

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm (-CH2CHCl-)n (Polyvinyl clorua), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C2H3Cl (Vinyl clorua), biến mất.

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ tằm.

Đáp án A

Câu 2: Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. tơ nilon-6,6 và bông.

B. tơ nilon-6,6 và tơ nitron.

C. tơ tằm và bông.

D. tơ visco và tơ axetat.

Đáp án B

Câu 3: Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Đáp án C: PVC là –(-CH2-CH(Cl)-)-n → monome tạo thành là CH2=CHCl

Câu 4: Thủy tinh hữu cơ plexiglas là loại chất dẻo rất bền, trong suốt, có khả năng cho gần 90% ánh sáng truyền qua nên được sử dụng làm kính ô tô, máy bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,…. Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ có tên gọi là

A. poli (metyl metacrylat)

B. poliacrilonitrin.

C. poli (vinyl metacrylat)

D. poli (hexametylen ađipamit).

Đáp án A:

poli (metyl metacrylat)

Thủy tinh hữu cơ được điều chế từ CH2=C(CH3)-COOCH3 (metyl metacrylat) bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Polime không bay hơi được.

B. Polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định.

C. Thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền.

D. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường.

Đáp án C

A, B, D đúng, do polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu tạo bởi nhiều mắt xích tạo thành.

C sai vì thủy tinh hữu cơ là loại chất dẻo, rất bền, cứng, trong suốt.

Câu 6. Một mẫu cao su buna chứa polibutađien và các phụ gia vô cơ (khi cháy không tạo thành CO2 và H2O). Đốt cháy hoàn toàn 2, 50 gam mẫu cao su trên thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,025 gam nước. Phần trăm polibutadien trong mẫu cao su trên bằng

A. 81,0%

B. 82,5%

C. 65,0%

D. 85,0%

Đáp án A

Ta có nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

nH2O = 2,025/18 = 0,1125 mol

=> mpolibutadien = mC + mH = 0,15.12 + 0,1125.2 = 2,025 gam

Vậy phần trăm polibutadien trong mẫu cao su trên là: 2,025/2,5.100% = 81,0%

Câu 7. Thủy tinh hữu cơ là polime có tên là poli(metyl metacrylat). Ưu điểm của loại thủy tinh này khi bị va đập nó cũng không vỡ thành các mảnh sắc nhọn mà thành những hạt như hạt ngô. Nhờ tính chất này mà thủy tinh hữu cơ đã được sử dụng chế tạo.

A. mắt kính

B. kính an toàn làm kính ô tô

C. kính cửa sổ

D. kính làm bể cá

Đáp án B

Câu 8. Trùng hợp m tấn etilen thu được 1,5 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.

B. 2,00.

C. 1,875.

D. 1,25.

Đáp án C

CH2=CH2 overset{t^{circ } }{rightarrow}(-CH2-CH2-)n

28 tấn → 28 tấn

1,5 tấn ← 1,5 tấn (theo lí thuyết)

Vì H = 80% nên khối lượng etieln thực tế cần lấy là: metilen = metilen lí thuyết : 0,8 = 1,5:0,8= 1,875 (tấn)

Câu 9. Poli (vinl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây

A. C2H5COO-CH=CH2

B. CH2=CH-COO-CH3

C. CH2=CH-COO-C2H5

D. CH3COO-CH=CH2

Đáp án D

Câu 10. Trong các câu dưới đây, câu nào có phát biểu đúng nhất?

A. Tơ nitron, politetrafloetilen, poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phương pháp trùng hợp

B. Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ enang, tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo

C. Tơ poliamit kém bền về mặt hóa học là do có chứa các nhóm peptit dễ bị thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm

D. Cao su lưu hóa, amilopectin là những polime có cấu trúc mạch không gian

Đáp án A: Tơ nitron, politetrafloetilen, poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phương pháp trùng hợp

Câu 11. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. poli (metyl metacrylat).

B. poli (etylen terephtalat).

C. polistiren.

D. poliacrilonitrin.

Đáp án B

Câu 12. Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là

A. 4,3 gam

B. 7,3 gam

C. 5,3 gam

D. 6,3 gam

Đáp án D

Số mol C2H4 0,25 mol → khối lượng = 0,25.28 = 7 gam

H = 90% => khối lượng polime là 7.0,9 = 6,3 gam

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học C2H3Cl → (-CH2CHCl-)n, là phương trình điều chế nhwuaj PVC từ phản ứng trùng ngưng etilen. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn trong quá trình học tập cũng như vận dụng giải các dạng bài tập câu hỏi liên quan.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button