Giáo dục

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2021 – 2022 mang tới 8 đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng soạn đề thi giữa kì 2 cho học sinh của mình.

Với 8 đề thi giữa học kì 2 lớp 3 này, còn giúp các em luyện giải đề thật tốt, để khi bước vào làm bài thi chính thức không còn bỡ ngỡ. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Mầm Non Ánh Dương nhé:

This post: Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022

TRƯỞNG TIỂU HỌC

….…………….

BÀI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN – LỚP 3
Năm học: 2021 – 2022
Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

5716 + 1759 5482 – 1856

1308 x 6 2835 : 7

Bài 2 (2 điểm):

a) Tính giá trị biểu thức:

1680 + 124 x 3

b) Tìm X:

X : 5 = 2340 – 512

Bài 3 (1,5 điểm): Cho hình tròn tâm O. Hãy viết tên đoạn thẳng vào chỗ trống (…………)

– Bán kính:……………………………

– Đường kính: ……………………….. A B

– O là trung điểm của:…………………

Bài 3

Bài 4 (3,5 điểm): Có 1620 gói kẹo được xếp đều vào 9 thùng. Hỏi 7 thùng như thế có bao nhiêu gói kẹo?

Tóm tắt

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 5 (1 điểm): Tìm y, biết y là số chẵn có bốn chữ số và:

916

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3

Trường: Tiểu học …….

Họ và tên: ………………

Lớp : 3 …

KIỂM TRA ÔN TẬP ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2021 – 2022

Môn: Tiếng việt 3
Thời gian:…..

I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

Đọc thành tiếng: 6đ các bài Tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27

Đọc thầm: (4 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Học sinh đọc thầm bài: “Đối đáp với vua” (SGK TV3 Tập 2 trang 49)

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi trong bài :

Câu 1: Cậu bé Cao Bá Quát mong muốn gì?

a. Muốn tắm ở hồ
b. Muốn nhìn rõ mặt vua
c. Muốn gây cảnh náo động để mọi người chú ý đến mình

Câu 2: Vì sao Cao Bá Quát đối lại lời của vua?

a. Vì vua thấy cậu nói năng lưu loát
b. Vì Vua nghĩ cậu là học trò nên biết đối đáp
c. Vì Vua tạo cơ hội để cậu được tha tội

Câu 3: Bộ phận in đậm trong câu: “Một lần Vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long” trả lời cho câu hỏi nào?

a. Khi nào?
b. Ở đâu?
c. Như thế nào?

Câu 4: Từ nào cùng nghĩa với từ thông minh?

a. Chậm hiểu
b. Ngu dốt
c. Sáng dạ, nhanh trí

Câu 5: Câu thơ nào dưới đây viết đúng chính tả?

a. Nước trong leo lẻo cá đớp cá.
b. Nước trong neo nẻo cá đớp cá.
c. Nước trong leo nẻo cá đớp cá.

Câu 6: Trong các từ sau từ nào là từ chỉ hoạt động?

a. Hiểu biết
b. Viết bài
c. Bài vở

Câu 7: Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu?

a. Kinh đô Huế
b. Hồ Hoàn Kiếm
c. Hồ Tây

Câu 8: Trong bài thơ sau:

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng
Nhích từng li, từng li
Anh kim phút lầm lì
Đi từng bước, từng bước.

Bé kim giây tinh nghịch
Chạy vút lên trước hàng
Ba kim cùng tới đích
Rung một hồi chuông vang.

Những nhân vật được nhân hóa là?

a. Kim giờ
b. Kim phút
c. Cả 3 kim

II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Chính tả: (5 điểm)

Giáo viên đọc cho HS viết bài: “Đối đáp với vua” (SGK TV3 Tập 2 trang 49)

Viết đoạn từ “Từ đầu……………… xuống hồ tắm”

2. Tập làm văn: (5 điểm)

Hãy kể về người lao động trí óc mà em biết.

Gợi ý:

a. Người đó là ai, làm nghề gì?

b. Người đó hàng ngày làm những công việc gì?

c . Người đó làm việc như thế nào?

d. Tình cảm của em đối với người đó ra sao?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt lớp 3

I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

Đọc thành tiếng: 6đ các bài Tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27

Đọc thầm: (4 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
b c b c a b c c

II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Chính tả (5 điểm).

  • Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng trình bày đúng đoạn văn (5đ)
  • Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh không viết hoa đúng quy định) trừ (0,5 điểm).
  • Nếu chữ viết không rõ ràng sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,… bị trừ 1 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn (5 điểm).

  • Học sinh viết được đoạn văn từ 3 đến 4 câu theo gợi ý ở đề bài. Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ (5 điểm).
  • Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm khác nhau.

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

I. Choose the odd one out.

1. A. mother B. sister C. father D. family
2. A. teacher B. brother C. mother D. grandpa
3. A. bath B. fridge C. kitchen D. bed
4. A. school B. dining room C. kitchen D. living room
5. A. pond B. yard C. mountain D. river

II. Choose the correct words to complete the sentences.

1. Close your book, ……………….

A. his

B.is

C.this

D.please

2. Goodbye. See you ……………….

A. now

B. last

C. then

D. at the moment

3. Is that ………………. pen? – Yes, it is.

A. you

B. you’s

C. your

D. your’s

4. There are four people ………………. my family.

A. next

B. in

C. at

D. out

5. This is my ………………. His name is Peter.

A. brother

B.sister

C. mother

D. you

III. Match the suitable sentences together.

A B
1. Which is your school? A. Wow. It’s modern.
2. How do you spell your name? B. This one.
3. This is my school. C. It’s L-I-N-D-A.
4. Is this your friend? D. Yes. She is a new student in class 3A.
5. Is that girl new? E. No, it isn’t.

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

1. Class, open your book and read aloud.

2. Thank you.

3. Hello. Yes, you can. Come in, sit down and study.

4. “What school is it?”

5. Good morning, Miss Trang. May I come in and study?”

V. Use the given words to make sentences.

1. there/ 2 / bedroom/ the/ house/.

2. there/ a garden/ Lan’s house/?

3. there/ two bedrooms/.

4. there/ three books/ two pens/ the table/.

5. there/ three bathrooms/ the house/?

VI. Read the following text and answer the following questions

Victor lives in a modern house. There are five rooms in his house. There iss a living room, a kitchen, two bedrooms and a bathroom. In front of the house, there is a colorful garden with a lot of flowers. Beside his house, there is a small pond. There aren’t any tall trees in his house.

1. Where does Victor live?

_____________________________________

2. How many rooms are there?

_____________________________________

3. Does his house have a gate?

_____________________________________

4. What are there in the garden?

_____________________________________

5. Are there any tall trees in his house?

_____________________________________

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

I. Choose the odd one out.

1 – D; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – B;

II. Choose the correct words to complete the sentences.

1 – D; 2 – C; 3 – C; 4 – B; 5 – A;

III. Match the suitable sentences together.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – E; 5 – D;

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

5 → 3 → 2 → 1 → 4

V. Use the given words to make sentences.

1 – There are two bedrooms in the house.

2 – Is there a garden in Lan’s house?

3 – There are two bedrooms.

4 – There are three books and two pens on the table.

5 – Are there three bathrooms in the house?

VI. Read the following text and answer the following questions

1. He lives in a modern house

2. There are five rooms

3. No, it doesn’t

4. There are a lot of flowers

5. No, there aren’t

Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2021 – 2022

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button