Tổng Hợp

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu

Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu báo cáo thành tích về việc đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh …… năm ……

I. Thông tin cá nhân:

– Họ và tên:…………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ:………………………………………………………………………………………………

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

– Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………….

– Điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

II. Thông tin về doanh nghiệp:

– Tên doanh nghiệp:……………………………….

– Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:…………….

– Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số:……
do……………cấp ngày………tháng………..năm……………….

– Địa chỉ:……………………………………………

– Email:………………………………………………

II. Thành tích đạt được trong 03 năm gần đây

1. Thành tích tập thể

a) Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau:

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm… Năm… Thực hiện 6 tháng đầu năm…
Thực hiện So sánh với năm trước (%) Thực hiện So sánh với năm trước (%)
1 Vốn sở hữu Triệu đồng
2 Doanh thu Triệu đồng
3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng
4 Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu %
5 Nộp Ngân sách Triệu đồng
6 Số lượng CBCNV Người
7 Bình quân thu nhập đầu người/tháng Triệu đồng
8 Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện Triệu đồng
9 Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ Triệu đồng
10 Hoạt động của tổ chức Đảng TSVM/TSVMTB
11 Hoạt động của tổ chức Công đoàn VM/VMXS
12 Giải quyết việc làm lao động mới trong năm Người

b) Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của doanh nghiệp:

2. Thành tích cá nhân:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan và nơi cư trú.

b) Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả.

c) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

d) Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

e) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho bản thân và cán bộ, công nhân viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

f) Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân: (thống kê từ Bằng khen trở lên trong vòng 3 năm trở lại đây).

Tôi xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

….,ngày………tháng………năm…….

Xác nhận của doanh nghiệp

Người viết báo cáo

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button