Tổng Hợp

Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn

Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn là bảng điểm sử dụng vào dịp cuối năm, mẫu bao gồm các chỉ tiêu như: Nội dung tiêu chuẩn, điểm chuẩn, tự chấm, tổ công đoàn chấm, giải trình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

…………………
Họ tên CĐV…………….

This post: Bảng điểm đánh giá phân loại đoàn viên công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
———–o0o———

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NĂM…….

TT NỘI DUNG TIÊU CHUẨN Điểmchuẩn Tự chấm Tổ CĐ chấm Giải trình
1 Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước: 25 đ

1.1

Tự phấn đấu rèn luyện, sống và làm việc theo chủ trương chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Tham gia đầy đủ các lớp học quán triệt Nghị quyết của Đảng, phổ biến các văn bản pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước.

15 đ

1.2

Có tinh thần học tập, nâng cao trình độ về chính trị, VH, CM, nghiệp vụ

10 đ

2

Kết quả công tác

25 đ

2.1

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực năng động, có tinh thần khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác được giao.

10 đ

2.2

Giải quyết các đề nghị của cơ sở đúng thời hạn, đảm bảo đúng pháp luật, linh hoạt khi đề xuất tham mưu giải quyết.

8 đ

2.3

Có ý kiến cải tiến nâng cao năng suất lao động và lề lối làm việc đạt hiệu quả cao.

7 đ

3

Có lối sống đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật

30 đ

3.1

Xây dựng cho mình lối sống gương mẫu, lành mạnh, cần kiệm liêm chính, đạt tiêu chuẩn nếp sống văn minh cá nhân ( không có đơn thư khiếu nại tố cáo)

10 đ

3.2

Tham gia thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

10 đ

3.3

Chấp hành tốt nội qui, quy chế của cơ quan, đơn vị.

10 đ

4

Tinh thần tham gia các phong trào khác

20 đ

4.1

Tham gia đầy đủ phong trào do Công đoàn hoặc tổ chức khác phát động ( cuộc thi viết, hoạt động VHVN,TDTT)

10 đ

4.2

Có tinh thần thân ái giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế phụ gia đình, giảm khó khăn ổn định cuộc sống

5 đ

4.3

Hưởng ứng tham gia tốt công tác xã hội, từ thiện do các cấp các ngành phát động ( hiến máu NĐ, đóng góp từ thiện…)

5 đ

Tổng cộng

100 đ

Tiêu chuẩn phân loại:

– Đoàn viên xuất sắc: 96- 100 điểm

– Đoàn viên khá: 86- 95 điểm

– Đoàn viên trung bình: 75- 85 điểm

– Đoàn viên yếu: dưới 75 điểm.

Kết quả chấm của tổ CĐ:………….điểm; xếp loại:………………….

Tổ trưởng CĐ
(ký tên )

Người tự chấm
(ký tên )

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button