Giáo dục

Bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên giữa khóa”

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

Bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên giữa khóa” được Mầm Non Ánh Dương sưu tầm và đăng tải, gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, giúp các bạn nêu ra những thu hoạch về nội dung sau khi học tập tuần sinh hoạt công dân,… Mời các bạn cùng tham khảo.

BÀI THU HOẠCH

“Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên giữa khóa”

PHẦN 1: Sinh viên CHỌN và ghi câu trả lời đúng vào bảng sau, mỗi câu 0.3 điểm:

This post: Bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên giữa khóa”

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8

Câu 1: Cách tính điểm học tập để xét học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ chính quy.

a. Tính điểm trung bình chung các học phần lần thứ 1 (phải học tối thiểu 15 tín chỉ, trừ học kỳ có thực tập tốt nghiệp).

b. Cộng điểm ưu tiên là cán bộ lớp, Đoàn, giấy khen, bằng khen các cấp.

c. Bao gồm câu a, b.

Câu 2: Chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn – Hội, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, NCKH và tham gia giữ ANTT của Đại học Đà Nẵng về việc cho phép cộng điểm ưu tiên ưu tiên từ 0,08 đến 0,12 điểm cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn và cộng điểm thưởng từ 0,08 đến 0,12 điểm cho các cá nhân có thành tích vào xét học bổng khuyến khích học tập của từng học kỳ.

a. Được cộng tích lũy cả hai nội dung trên nếu đủ điều kiện.

b. Chỉ được cộng một trong hai nội dung trên

Câu 3: Theo Hồ Chí Minh đạo đức là:

a. Gốc của người cách mạng

b. Vừa là thân, vừa là gốc của người cách mạng

c. Là nền móng của người cách mạng

d. Là tay, chân của người cách mạng

Câu 4: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức nào sau đây là đối với đất nước, với dân tộc:

a. Cần, kiệm, liêm, chính

b. Yêu thương con người

c. Tinh thần quốc tế trong sáng

d. Trung với nước, hiếu với dân

Câu 5: Sinh viên sẽ bị buộc thôi học trong trường hợp:

a. Không đăng ký học trong 1 học kỳ chính.

b. không đăng ký học trong 2 học kỳ liên tiếp nếu đã học xong học phần báo cáo thực tập tốt nghiệp.

c. Bị cảnh báo học tập 3 lần.

d. Tất cả các phương án trên.

Câu 6: Phát triển kinh tế biển là nhằm:

a. Tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia

b. Bảo vệ chủ quyền biển

c. Bảo vệ chủ quyền đảoI

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 7: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là:

a. Chủ nghĩa Mác – Tư tưởng Hồ Chí Minh

b. Tư tưởng Hồ Chí Minh

c. Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

d. Chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm Hồ Chí Minh

Câu 8: Phát triển kinh tế biển là chú trọng phát triển:

a. Công nghiệp dầu khí

b. Đánh bắt xa bờ

c. Kinh tế hằng hải

d. Cả a, b, c

PHẦN 2:

Câu 1 (2.5 điểm): Sinh viên hãy trình bày các chuẩn đầu ra của Chuyên ngành mà SV đang học tập.

Câu 2 (2.5 điểm): Hãy trình bày nội dung sử dụng kết quả rèn luyện của sinh viên theo Quyết định số 3758/QĐ-ĐHĐN ngày 29/06/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Câu 3: Khái quát nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên hệ với việc học tập và làm theo của anh (chị).

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button