Giáo dục

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị

1. Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm MácLênin là gì?
a – Là một phạm trù triết học
b – Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác
c – Là toàn bộ thế giới hiện thực
d – Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác

2. Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:
a – Tính vật chất
b – Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội
c – Tính khách quan
d – Tính hiện thực

3. Sai lầm của các quan niệm quy vật trước Mác về vật chất là gì?
a – Đồng nhất vật chất với tồn tại
b – Quy vật chất về một dạng vật thể
c – Đồng nhất vật chất với hiện thực
d – Coi ý thức cũng là một dạng vật chất

4. Quan điểm: “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan điểm của trường phái triết học nào?
a – Duy vật biện chứng
b – Duy vật siêu hình
c – Duy tâm khách quan
d – Nhị nguyên

5. V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …, được … chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a – Ý thức
b – Cảm giác
c – Nhận thức
d – Tư tưởng

6. Quan điểm: “Bản chất của thế giới là ý thức” là quan điểm của trường phái triết học nào?
a – Duy vật
b – Duy tâm
c – Nhị nguyên
d – Tất cả đều sai

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button