Giáo dục

100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Để hỗ trợ cho công việc đạt được hiệu quả cao nhất, tin học văn phòng là một trong những môn học không thể thiếu hiện nay. Vì vậy, 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng sau đây sẽ giúp các bạn đánh giá chính xác mức độ hiểu biết của bạn đối với môn học này, đồng thời giúp bạn có thêm kiến thức để vận dụng vào công việc thực tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc tham khảo.

100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Em hãy khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng nhất.

This post: 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng

a. TableHeading Row repeat

b. TableSort

c. TableFormular

d. Cả ba đều sai

2. EditSelect all tương ứng với phím tắt nào?

a. Ctrl – A

b. Ctrl – L

c. Ctrl – K

d. A,C sai

3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong formatFont:

a. Text effects

b. Charater spacing

c. Cả ba đều sai

d. Font

4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.

a. FormatFont style

b. InsertFont

c. FontStyle

d. Format/Font

5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:

a. ToolsSpelling and Grammar

b. ToolsOption

c. ToolsCount

d. Có hai câu đúng trong 3 câu

6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:

a. InsertText box

b. InsertFile

c. InsertSymbol

d. InsertPicture

7. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

a. EditGo to

b. EditReplace

c. EditFind

d. A.b đúng

8. Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :formatchange case

a. Title Case

b. Lower Case

c. Sentence Case

d. Upper Case

9. Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:

a. TableFormular

b. TableSort

c. TableMeger Cells

d. TableSplit Cells

10. Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?

a. FormatTab

b. Formatbullet and numbe

c. Formatdirection

d. Formatparagraph

11. Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh :

a. Formatborder and shading

b. FormatHeader and Footer

c. FormatChange Case

d. FormatDrop cap

12. Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?

a. Ctrl-2

b. Ctrl-0

c. Ctrl-1

d. A,b đúng

13. Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn viewtoolbar:

a. Table and border

b. Standard

c. Drawing

d. Formatting

14. Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:

a. Fileclose

b. Fileexit

c. FilePrint preview

d. Có hai câu đúng trong ba câu

15. Chèn một cột bên phải cột được chọn:

a. TableInsertRow below

b. TableInsertRow above

c. TableInsertColumns to right

d. TableInsertColumns to left

16. Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:

a. EditCopy-EditPaste

b. EditCut-EditPaste

c. Cả hai đều đúng

d. Cả hai đều sai

17. Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh

a. ViewHeader

b. View Header and Footer

c. ViewFooter

d. Cả ba đều sai

18. Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?

a. TableInsertCells

b. TableInsertRow

c. TableInsertColumn

d. TableInsert Table

19. Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:

a. InsertPage number

b. InsertDate and Time

c. InsertBreak

d. Không có câu nào đúng

…….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button