Tin Tức

NH4Cl → NH3 + HCl

NH4Cl → NH3 + HCl được Mầm Non Ánh Dương biên soạn hướng dẫn bạn viết phương trình điều chế NH3 từ NH4Cl. Cũng chính là phản ứng NH4Cl nhiệt phân. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung phương trình điều chế amoniac từ muối amoni dưới đây.

1. Phương trình phản ứng Nhiệt phân NH4Cl

NH4Cl → NH3 + HCl

2. Điều kiện để phản ứng NH4Cl ra NH3

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ: > 337,8

This post: NH4Cl → NH3 + HCl

3. Cách thực hiện phản ứng điều chế amoniac từ muối amoni

Cách thực hiện phản ứng: nhiệt phân muối amoni clorua, tinh thể NH4Cl khi được đun nóng trong ống nghiệm sẽ phân huỷ thành khí NH3 và khí HCl.

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

A. NH4Cl → HCl + NH3.

B. 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O.

C. N2 + 3H2 ⇋ 2NH3.

D. NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O.

Đáp án B

Câu 2.NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

A. HCl, NaOH, FeCl3, Cl2.

B. HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3.

C. KOH, HNO3, CuO, CuCl2.

D. H2SO4, PbO, FeO, KOH

Đáp án B

Câu 3.Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được:

A. N2, HCl

B. N2, HCl, NH4Cl

C. HCl, NH4Cl

D. NH4Cl, N2

Đáp án D

Câu 4.Nhiệt phân muối NH4NO3 ta thu được khí A và H2O. Vậy khí A là:

A. N2

B. N2O

C. NO2

D. N2O5

Đáp án B

…………………………………

Trên đây Mầm Non Ánh Dương vừa giới thiệu tới các bạn bài viết NH4Cl → NH3 + HCl, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Mầm Non Ánh Dương mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button