Tin Tức

Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè 2021-2022

Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè 2021-2022 là mẫu giấy Đảng viên, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức dùng để làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt chính trị hè. Mầm Non Ánh Dương mời các bạn tham khảo mẫu giấy viết bài thu hoạch chính trị hè 2021 dưới đây.

Mẫu giấy làm bài thu hoạch sinh hoạt chính trị hè 2021

  • 1. Bài thu hoạch chính trị hè là gì
  • 2. Mẫu giấy bài làm thu hoạch chính trị hè 2021:
  • 3. Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè cho giáo viên
  • 4. Hướng dẫn viết bài thu hoạch chính trị hè 2021-2022 cho giáo viên
  • 5. Mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2021:

1. Bài thu hoạch chính trị hè là gì

– Bài thu hoạch chính trị hè là một bài viết được trình bày dưới dạng văn bản có thể được hoàn thành bằng cách viết tay hoặc quý vị cũng có thể dùng máy tính soạn ra bản đánh máy.

This post: Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè 2021-2022

– Nội dung của bài thu hoạch chính trị hè thông thường sẽ bao gồm những vấn đề cơ bản như là:

+ Nêu lên tình hình chính trị đất nước hiện tại, qua đó rút ra một vài nhận xét chung nhất

+ Bài học rút ra, nhận thức của bản thân có được sau khi tham gia vào quá trình học tập chính trị, kết thúc khóa học chính trị hè.

+ Tổng hợp một số quyết định và những chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình đất nước hiện nay giúp cho nước ta có thể phát huy hết tất cả những điều kiện thuận lợi, từ đó khắc phục và vượt qua được những khó khăn đang và sẽ gặp phải, v.v …

+ Đưa ra quan điểm, đề xuất ý kiến, phương hướng, biện pháp giải quyết môt số vấn đề đang tồn tại của nền chính trị nước nhà.

Chất lượng về nội dung của bài thu hoạch chính trị hè thì sẽ dựa vào năng lực nhận thức, tư duy suy luận của từng cán bộ, giáo viên tham gia khóa học.

– Mục đích của việc tiến hành hoàn tất bài thu hoạch chính trị hè đó chính là:

+ Đối với nền chính trị đất nước:

Qua những ý kiến đóng góp, phương hướng giải quyết do các cán bộ, giáo viên đã tham ra lớp học đề ra thì nhà nước ta có thể tham khảo và áp dụng những điều phù hợp, đúng đắn nhằm xây dựng, củng cố đường lối chính trị trở nên chặt chẽ hơn.

+ Đối với chính bản thân mỗi cán bộ, giáo viên khi trực tiếp tham gia lớp học:

Việc tham gia vào khóa học giúp cho các cán bộ và giáo viên có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách đúng đắn, đầy đủ.

Qua quá trình thu thập thông tin, kiến thức để hoàn thành bài thu hoạch hè cũng giúp cho các cán bộ, giáo viên có thể kiểm tra lại, ôn tập lại và ghi nhớ hơn những vấn đề mình đã học và nắm bắt được trong suốt quá trình rèn luyện và học tập vừa qua.

2. Mẫu giấy bài làm thu hoạch chính trị hè 2021:

Mẫu số 1:

PHÒNG GD&ĐT ……………..

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2021

Bài làm gồm có: ………… tờ

Điểm bài thu hoạch Họ, tên và chữ ký giám khảo
Bằng số Bằng chữ

BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Mẫu số 2:

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN …..

TRƯỜNG THCS ………………….

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2021

Họ và tên: ………………………………………………………

Tổ : ………………………………………………………..

Câu hỏi:

Qua đợt học Bồi dưỡng Chính trị – Nghiệp vụ hè năm 2021, anh (chị) tâm đắc chuyên đề nào? Vì sao? Anh (chị) vận dụng những điều tâm đắc đó vào công việc của mình như thế nào để đạt được hiệu quả?

Bài viết

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè cho giáo viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÀI THU HOẠCH

Tìm hiểu về tư tưởng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THPT…………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: Tổ Ngữ văn, trường …………………………………………………….

Qua quá trình tìm hiểu và học tập, bản thân đã thu hoạch được cho mình những nội dung sau đây:

1. Về tình hình chính trị hiện nay

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Những ý kiến, nhận xét chung về tình hình chính trị hiện nay

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện nền chính trị

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

4. Hướng dẫn viết bài thu hoạch chính trị hè 2021-2020 cho giáo viên

Muốn có bài thu hoạch chất lượng ngoài theo dõi buổi học, bạn cần phải thường xuyên theo dõi các thông tin chính trị, hoạt động của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua. Lý thuyết cần phải đi đôi với thực tiễn. Trong bài thu hoạch cần liên hệ thực tế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu quan điểm, ý kiến đóng góp của bản thân.

– Đề cập đến Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và các báo cáo chuyên đề phải thực sự xứng tầm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

– Nêu ý kiến đóng góp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5, 10 năm tới (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

– Hướng đến việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

– Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực, vật chất, tinh thần, trong nước và ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

– Liên hệ đến nghề nghiệp của mình: Các thầy cô giáo có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp. Qua đó đã đảm bảo truyền tải các kiến thức của các chuyên đề gắn với minh họa bằng thực tiễn phong phú, giúp người học tiếp thu sâu sắc nội dung các chuyên đề. Nghiêm túc, thực hiện tốt nội quy do Ban tổ chức đề ra, đảm bảo thời gian trong giờ học.

Có thể khẳng định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của mỗi địa phương. Bài thu hoạch chính trị hè 2021- 2021 dành cho cán bộ giáo viên cần phải trình bày mạch lạc, súc tích, nhấn mạnh vào trọng tâm, tránh lan man nhiều vấn đề. Các lớp dưỡng chính trị hè đã góp phần quan trọng trang bị hệ thống lý luận, nghiệp vụ nên tảng cho toàn thể cán bộ, giáo viên các trường mẫu giáo, phổ thông; giáo viên, giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân của toàn tỉnh.

5. Mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2021:

BẢN THU HOẠCH

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG V KHÓA XII

– Họ và tên: LÝ THANH NGUYỆN – Chức vụ: Giáo viên

– Đơn vị công tác: trường THCS An Thạnh 1

Qua học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021, bản thân tôi nhận thức được các nội dung chủ yếu và đồng thời thấy rõ ý thức trách nhiệm của bản thân đối với địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy như sau:

1.Nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân) mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng:

1.1. Nhận thức về thực trạng:

Bản thân tiếp thu qua 3 chuyên đề với các nội dung mà NQ đều nêu ra những nội dung, quan điểm chỉ đạo đổi mới của Đảng về công tác cán bộ; về cải cách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm. Bản thân tâm đắc nhất về chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

*Những thành tựu vê cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.:

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước được hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, phù hợp với thực tế đất nước và thông lệ quốc tế. Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng – hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội. Hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội từng bước được đổi mới, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, tính hiệu quả trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được nâng lên; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ.

* Hạn chế:

– Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế – xã hội, chưa thích ứng với quá trình già hoá dân số và sự xuất hiện các quan hệ lao động mới.

– Tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục.

– Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.

– Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, mới tập trung nhiều cho khu vực chính thức, chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức (nơi người lao động dễ bị tổn thương), còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thoả đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế.

– Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm bất cập. Các chế độ bảo hiểm xã hội chưa thể hiện đầy đủ các nguyên tắc đóng – hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững.

* Nguyên nhân của hạn chế:

– Một số cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thiếu quyết liệt.

– Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hiệu quả thấp; tính tuân thủ pháp luật chưa cao.

– Nhận thức của một bộ phận người lao động, người sử dụng lao động về vai trò, mục đích, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ.

– Hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn bất cập.

– Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa thật sự tạo được sự tin cậy để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

– Mục tiêu tổng quát: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

– Mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025:Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

2. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân.

Hiện nay chính sách bảo hiểm xã hội tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện khá hiệu quả theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Phản ánh thực chất các chế độ chính sách cho cán bộ hưu trí, cán bộ CCVCLĐ đang công tác. Các chế độ bảo hiểm như thất nghiệp, hưu trí, ốm đau…đều thực hiện thanh toán đầu đủ, đúng quy trình.

Qua tiếp thu nghị quyết, bản thân là một đảng viên giáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội phát triển. Kiểm tra theo dõi thường xuyên các chế độ bảo hiểm của mình, của đồng nghiệp và góp ý cho cán bộ kế toán phụ trách theo dõi trích nộp bảo hiểm hàng tháng, năm, tránh thiếu sót, … giúp cho đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho CBVCLĐ trong quá trình lao động, thời gian về hưu và các chế độ bảo hiểm khác./.

3. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân:

– Đề nghị Bảo hiểm xã hội tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra chặt chẽ thường xuyên để cặp nhật các chế độ chính sách cho CBVCLĐ đúng, chính xác, kịp thời. Thông báo kịp thời những thay đổi về chính sách bảo hiểm cho CBCCVCLĐ để kịp thời điều chỉnh.

– Đề nghị cán bộ phụ trách trích nộp bảo hiểm xã hội hàng tháng, năm của đơn vị kiểm tra, rà soát chính xác các chế độ bảo hiểm của CBVC trong đơn vị tránh sai lệnh.

Mời các bạn tham khảo thêm các mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2021khác

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button