Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Cu(OH)2 → CuO + H2O

Phản ứng Cu(OH)2 = CuO + H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cu(OH)2 | Đồng (II) hidroxit | rắn = CuO | Đồng (II) oxit | rắn + H2O | nước | khí, Điều kiện Nhiệt độ 40-80

Cu(OH)2 → CuO + H2O

Cu(OH)2 → CuO + H2O là Phản ứng phân huỷ, Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) để tạo ra CuO (Đồng (II) oxit), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 40-80°C

Điều kiện phản ứng để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) là gì ?

Nhiệt độ: 40-80°C

This post: Cu(OH)2 → CuO + H2O

Làm cách nào để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit)?

Đốt nóng một ít bazo không tan Cu(OH)2 trên ngọn lửa đèn cồn.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) và tạo ra chất CuO (Đồng (II) oxit), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu(OH)2 → CuO + H2O là gì ?

Phản ứng phân huỷ Cu(OH)2 màu xanh lơ sinh ra chất rắn CuO màu đen và nước

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu(OH)2 → CuO + H2O

Tương tự Cu(OH)2, một số bazơ khác như Fe(OH)3, Al(OH)3,… cũng bị nhiệt phân huỷ cho oxit và nước. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit và nước.

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra CuO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra CuO (Đồng (II) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra H2O (nước)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cu(OH)2 → CuO + H2O

Phản ứng phân huỷ là gì ?

Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa cuả các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Bài tập vận dụng

Câu 1: Khi nung đồng (II) hidroxit Cu(OH)2 thu được hơi nước và chất rắn màu

A. xanh      B. đen

C. vàng      D. đỏ

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Nung Cu(OH)2 tạo CuO có màu đen. Cu(OH)2 → CuO + H2O.

Câu 2: Nhiệt phân hoàn toàn 19,6 gam Cu(OH)2 thu được 1 chất rắn màu đen, dùng khí H2 dư đó khử chất rắn màu đen thu được chất rắn màu đỏ có khối lượng là

A. 6,4g      B. 9,6g

C. 12,8g      D. 16g

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

+) nCu(OH)2 = 0,2 mol.

+) Viết PTHH: Cu(OH)2 → CuO + H2O

+) Tính số mol CuO theo số mol Cu(OH)2 ⇒ nCuO = 0,2 mol

PT: CuO + H2 → Cu + H2O

+) Tính số mol Cu theo số mol CuO ⇒ nCu = 0,2 mol ⇒ mCu = 12,8g.

Câu 3: Nhiệt phân hoàn toàn 9,8 gam Cu(OH)2 thu được chất rắn màu đen có khối lượng là

A. 6,4g      B. 8g

C. 12,8g      D. 16g

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Ta có nCu(OH)2 = 0,1 mol.

Cu(OH)2 (0,1) → CuO (0,1 mol) + H2O

mCuO = 0,1. 80 = 8g

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button