Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Cl2 + 2KOH → H2O + KCl + KClO

Phản ứng Cl2 + 2KOH = H2O + KCl + KClO | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cl2 | clo | khí + KOH | kali hidroxit | dd = H2O | nước | + KCl | kali clorua | + KClO | Kali hypoclorit | , Điều kiện

Cl2 + 2KOH → H2+ KCl + KClO

Cl2 + 2KOH → H2+ KCl + KClO là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cl2 (clo) phản ứng với KOH (kali hidroxit) để tạo ra H2O (nước), KCl (kali clorua), KClO (Kali hypoclorit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit) là gì ?

Không có

This post: Cl2 + 2KOH → H2O + KCl + KClO

Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Cl2 (clo) phản ứng với KOH (kali hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với KCl (kali clorua) phản ứng với KClO (Kali hypoclorit).

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), KCl (kali clorua), KClO (Kali hypoclorit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2 + 2KOH → H2+ KCl + KClO là gì ?

KClO làm mất màu quỳ tím

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2 + 2KOH → H2+ KCl + KClO

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra KClO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra KClO (Kali hypoclorit)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KClO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KClO (Kali hypoclorit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cl2 + 2KOH → H2+ KCl + KClO

Bài tập vận dụng

Câu 1:

KOH không thể phản ứng với khí nào sau?

A. SO2.   B. CO2.   C. Cl2.   D. O2.

Hướng dẫn giải

KOH không thể phản ứng với O2.

Đáp án D.

Câu 2:

Chất nào sau đây có tính tẩy màu?

A. KCl.   B. NaCl.   C. KClO.   D. MgCl2.

Hướng dẫn giải

KClO có tính tẩy màu.

Đáp án C.

Câu 3:

Thể tích khí Clo ở đktc cần dùng để phản ứng vừa đủ với 100ml KOH 1M ở điều kiện thường là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

2KOH + Cl2 →  KCl + KClO + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

V = 0,05.22,4 =1,12 lít.

Đáp án A.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button