Phương Trình Hoá Học Lớp 8

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Phản ứng CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CaO | canxi oxit | rắn + HNO3 | axit nitric | dd = Ca(NO3)2 | canxi nitrat | rắn + H2O | nước | lỏng, Điều kiện

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O là Phản ứng trao đổi, CaO (canxi oxit) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để CaO (canxi oxit) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

This post: CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Làm cách nào để CaO (canxi oxit) tác dụng HNO3 (axit nitric)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CaO (canxi oxit) phản ứng với HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat) phản ứng với H2O (nước).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaO (canxi oxit) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O là gì ?

Chất rắn màu trắng của Canxi oxit (CaO) tan dần trong dung dịch.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaO Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaO (canxi oxit) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ CaO Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaO (canxi oxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Câu 1. Bài toán kết tủa

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 39,40 g
B. 23,75 g
C. 75,25 g
D. 59,10 g

Câu D. 59,10 g

Câu 2. Nhận biết

Trong các phương trình phản ứng hóa học sau đây, có bao nhiêu phản ứng sẽ tạo ra chất khí?
Br2 + C2H2 –> ;
(NH4)2SO4 + NaOH —> ;
O2 + PH3 —> ;
NaHCO3 + NaHSO4 —> ;
CH3COOH + CH3NH2 —–> ;
Ag2O + HCOOH —> ;
Ag2O + HCHO —> ;
CaO + HNO3 —> ;
CH3COOH + O2 —-> ;
Cu + Cu(OH)2 —-> ;
HCl + HNO3 —> ;
Al2(SO4)3 + H2O + Na2CO3 —> ;
H2 + CH2=CH-CH=CH2 —> ;
CH3COONH4 –t0–> ;
Al + CuCl2 —> ;

A. 12
B. 7
C. 9
D. 6

Câu C. 9

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button