Phương Trình Hoá Học Lớp 8

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2

Phản ứng CH4 + 2O2 = 2H2O + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CH4 | metan | khí + O2 | oxi | khí = H2O | nước | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

CH4 + 2O2 → 2H2+ CO2

CH4 + 2O2 → 2H2+ CO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, CH4 (metan) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để CH4 (metan) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

This post: CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2

Làm cách nào để CH4 (metan) tác dụng O2 (oxi)?

đốt cháy khí metan trong không khí

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH4 (metan) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CH4 + 2O2 → 2H2+ CO2 là gì ?

khí Co2 bay lên

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CH4 + 2O2 → 2H2+ CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CH4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH4 (metan) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH4 (metan) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CH4 + 2O2 → 2H2+ CO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình CH4 + 2O2 → 2H2+ CO2

Câu 1: Cho phản ứng sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Lượng O2 cần để phản ứng hết với 2 mol CH4 là:

A. 4 mol

B. 4 g

C. 4 phân tử

D. 2 mol

Lời giải: A. 4 mol  

Theo phương trình hóa học

1 mol CH4 phản ứng với 2 mol O2

Vậy 2 mol CH4 phản ứng với 4 mol O2

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí metan (CH4) thì thu được khí CO2 và H2O. Tính thể tích khí CO2 sinh ra. Biết thể tích các khí đều đo ở đktc.

A. 1,12 l

B. 2,24 l

C. 4,48 l

D. 6,72 l

Hướng dẫn: Đáp án A

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

CH<sub>4</sub> + 2O<sub>2</sub> → CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O | CH4 ra CO2

Câu 3: Có 2 bình khí khác nhau là CH4 và CO2. Để phân biệt các chất ta có thể dùng :

A. Dung dịch nước brom

B. Dung dịch nước vôi trong dư (Ca(OH)2)

C. Một kim loại

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn: Đáp án B

Sục hai khí trên vào dung dịch nước vôi trong dư, bình nào làm nước vôi trong vẩn đục là khí CO2. Bình còn lại không làm nước vôi trong vẩn đục là khí CH4

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m g ankan A trong không khí thì thu được 0,224 lít khí CO2 (đktc) và 0,36 g H2O. Tìm CTPT của A, biết khối lượng oxi phản ứng là 0,64 g.

A. CH4

B. C2H6

C. C3H8

D. C4H10

Hướng dẫn: Đáp án A

CH<sub>4</sub> + 2O<sub>2</sub> → CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O | CH4 ra CO2

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button