Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr

Phản ứng Br2 + C6H6 = C6H5Br + HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | lỏng + C6H6 | benzen | lỏng = C6H5Br | Bromobenzen | dd + HBr | Hidro bromua | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ, Chất xúc tác Fe

Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr

Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr là Phản ứng thế, Br2 (brom) phản ứng với C6H6 (benzen) để tạo ra C6H5Br (Bromobenzen), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng C6H6 (benzen) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

This post: Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng C6H6 (benzen)?

Đun nóng hỗn hợp benzen và brom, có mặt bột sấy

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C6H6 (benzen) và tạo ra chất C6H5Br (Bromobenzen), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr là gì ?

Thấy màu đỏ nâu của brom bị mất đi và có khí hidro bromua bay ra

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra C6H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra C6H5Br (Bromobenzen)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H6 Ra C6H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H6 (benzen) ra C6H5Br (Bromobenzen)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H6 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H6 (benzen) ra HBr (Hidro bromua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr

Câu 1. Phản ứng hóa học

Trong các phương trình phản ứng sau đây, có bao nhiêu phương trình tạo ra 3 sản phẩm trở lên?
H2O + K2CO3 + FeCl3 → ;

CH3I + C2H5NH2 → ;

Br2 + C6H6 → ;

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → ;

NaHCO3 + C2H5COOH → ;

NaOH + HCOONH3CH2CH3 → ;
Br2 + KI → ;

H2O + KCl → ;

S + CrO3 → ;

FeCl2 + H2O → ;

AlCl3 →(t0) ;
;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 → ;

AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 → ;

O2 + C4H10 →

A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

Câu A. 6

Câu 2. Phản ứng tạo kim loại

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —-> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —-> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2+ KI —-> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —> ;
FeCl2 + H2O —> ;
AlCl3 –t0—> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —-> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —> ;
O2 + C4H10 —> ;
Trong các phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình phản ứng giải phóng ra kim loại?

A. 2
B. 5
C. 4
D. 7

Câu A. 2

Câu 3. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2 + KI —> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —-> ;
FeCl2 + H2O —-> ;
AlCl3 —t0–> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —>
O2 + C4H10 –> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 —> ;
NaOH + K2HPO4 —> ;
NaOH + C2H5Cl —> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 —> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 —> ;
F2 + H2 —> ;
Fe2O3 + H2 —> ;
CaO + HCl —> ;
KOH + CH3NH3HCO3 —> ;
C + ZnO —> ;
Zn + BaSO4 —> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 —> ;
H2 + O2 —> ;
NaOH + CuCl2 —> ;
Al + H2O —> ;
NaOH + CH3COOK —> ;
Mg + CO2 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –dpnc–> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?

A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Câu D. 12

Câu 4. Bài tập nhận biệt hợp chất hữu cơ

Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là:

A. dd phenolphtalein
B. dd NaOH
C. dd Br2
D. Quỳ tím

Câu C. dd Br2

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button