Phản ứng oxi-hoá khử

3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

3Cl2 + 6KOH = 3H2O + 5KCl + KClO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cl2 | clo | khí + KOH | kali hidroxit | dd = H2O | nước | lỏng + KCl | kali clorua | rắn + KClO3 | kali clorat | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3
   • Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit) là gì ?
   • Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

3Cl2 + 6KOH 3H2O + 5KCl + KClO3
clo kali hidroxit nước kali clorua kali clorat
Chlorine Kali clorua Potassium chlorate
(khí) (dd) (lỏng) (rắn) (rắn)
(vàng lục) (không màu) (trắng) (trắng)
Bazơ Muối Muối
71 56 18 75 123

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3

3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Cl2 (clo) phản ứng với KOH (kali hidroxit) để tạo ra H2O (nước), KCl (kali clorua), KClO3 (kali clorat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit)?

cho khí clo tác dụng với dung dịch KOH

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), KCl (kali clorua), KClO3 (kali clorat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), KCl (kali clorua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), KClO3 (kali clorat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: vàng lục), KOH (kali hidroxit) (trạng thái: dd), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra KCl (kali clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra KClO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra KClO3 (kali clorat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra KClO3 (kali clorat)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KCl (kali clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KClO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KClO3 (kali clorat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KClO3 (kali clorat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Cl2 + 6KOH → 3H2+ 5KCl + KClO3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button