Phương Trình Hoá Học Lớp 8

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Phản ứng 2Al + 3CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3Cu | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al | Nhôm | rắn + CuSO4 | Đồng(II) sunfat | dd = Al2(SO4)3 | Nhôm sunfat | dd + Cu | đồng | rắn, Điều kiện

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al (Nhôm) phản ứng với CuSO4 (Đồng(II) sunfat) để tạo ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), Cu (đồng) dười điều kiện phản ứng là Không có

This post: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat)?

cho Al tác dụng với dd muối đồng.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat) và tạo ra chất Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), Cu (đồng)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu là gì ?

Cu kết tủa màu nâu đỏ

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra Cu (đồng)

Phương Trình Điều Chế Từ CuSO4 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ CuSO4 Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra Cu (đồng)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Câu 1. Tính chất hóa học của kim loại Al

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

A. Fe2(SO4)3
B. CuSO4
C. HCl
D. MgCl2

Câu D. MgCl2

Câu 2. Dung dịch CuSO4

Thả một mảnh nhôm vào dung dịch CuSO4 xảy ra hiện tượng gì?

A. Không có hiện tượng
B. Có chất rắn màu trắng bám bên ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần
C. Có chất rắn màu nâu đỏ bám bên ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần
D. Có khí không màu thoát ra, dung dịch không đổi màu

Câu C. Có chất rắn màu nâu đỏ bám bên ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần

Câu 3. Muối sunfat

Cho dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.
Sau đó tiến hành thí nghiệm Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan.
Dung dịch N chứa 3 muối gì?

A. Al2(SO4)3 và FeSO4 còn dư, Fe2(SO4)3
B. Al2(SO4)3, CuSO4 dư và FeSO4 chưa phản ứng.
C. Al2(SO4)3 và FeSO4 chưa phản ứng.
D. Al2(SO4)3, FeSO4 dư và FeSO4 chưa phản ứng.

Câu A. Al2(SO4)3 và FeSO4 còn dư, Fe2(SO4)3

Câu 4. Kim loai

Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.
Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan.
Muối tan đó là

A. Fe2(SO4)3
B. FeSO4
C. CuSO4
D. Al2(SO4)3

Câu D. Al2(SO4)3

Câu 5. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng giữa kim loại và ion Cu2+

Kim loại nào sau đây không khử được ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 thành Cu?

A. Al.
B. Mg.
C. Fe.
D. K.

Câu D. K.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button