Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2

Phản ứng Mg + ZnCl2 = Zn + MgCl2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Mg | magie | rắn + ZnCl2 | Kẽm clorua | dd = Zn | kẽm | rắn + MgCl2 | Magie clorua | rắn, Điều kiện

Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2

Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2 là Phản ứng thế, Mg (magie) phản ứng với ZnCl2 (Kẽm clorua) để tạo ra Zn (kẽm), MgCl2 (Magie clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Mg (magie) tác dụng ZnCl2 (Kẽm clorua) là gì ?

Không có

This post: Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2

Làm cách nào để Mg (magie) tác dụng ZnCl2 (Kẽm clorua)?

cho magie tác dụng với dd ZnCl2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Mg (magie) tác dụng ZnCl2 (Kẽm clorua) và tạo ra chất Zn (kẽm), MgCl2 (Magie clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm Zn (kẽm) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng xanh), MgCl2 (Magie clorua) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Mg (magie) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng bạc), ZnCl2 (Kẽm clorua) (trạng thái: dd) (màu sắc: trắng), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Mg Ra Zn

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Mg (magie) ra Zn (kẽm)

Phương Trình Điều Chế Từ Mg Ra MgCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Mg (magie) ra MgCl2 (Magie clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnCl2 Ra Zn

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnCl2 (Kẽm clorua) ra Zn (kẽm)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnCl2 Ra MgCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnCl2 (Kẽm clorua) ra MgCl2 (Magie clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Mg + ZnCl2 → Zn + MgCl2

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho m g Mg tác dụng với dung dịch kem clorua thu được 9,75 g chì. Giá trị của m là:

A. 3,6g     B. 1,2 g     C. 2,4 g     D. 0,36g

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

nZn = nMg = 0,15 mol ⇒ mMg = 0,15.24 = 3,6 g

Câu 2: Ngâm một thanh kim loại Mg có khối lượng 10gam trong 250 gam dung dịch ZnCl2 4%. Khi lấy vật ra khỏi dd thì khối lượng dung dịch ZnCl2 giảm 0,76 gam. Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là?

A. 10,76 g     B. 10,26 g     C. 11,5 g     D. 17,6 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

kim loại + mdd = m’kim loạị sau + m’dd sau

→ m’kim loạị – m kim loại = mdd – m’dd = 0,76 gam

→ Khối lượng dung dịch giảm đi chính là khối lượng tăng lên của thanh kim loại

Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là: 10 + 0,76 = 10,76 gam

Câu 3:Cho Mg tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch ZnCl2 thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với AgNO3 dư thu được 26,85 g kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch ZnCl2 tham gia phản ứng là:

A. 0,75M     B. 0,5 M     C. 0,25 M     D. 0,1 M

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

nZnCl2 = nAgCl/2 = 0,15/2 = 0,075 mol ⇒ CM(ZnCl2) = 0,075/0,1 = 0,75 M

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button