Tin Tức

Mẫu đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xn đổi thẻ đoàn viên công đoàn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn xin đổi thẻ đoàn viên là mẫu đơn được lập ra dùng cho các đoàn viên muốn đổi thẻ cũ sang thẻ mới hoặc dùng cho trường hợp mất mát, hư hỏng thẻ công đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
—————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN XIN ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Kính gửi:…………………………..

This post: Mẫu đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn

1. Họ và tên đoàn viên:………………………………………………………………………….

2. Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………

3. Quê quán:……………………………………………………………………………………….

4. Số CMTND hoặc thẻ căn cước: ………….. Nơi cấp:………………………………….

5. Ngày vào công đoàn:…………………………………………………………………………….

6. Đã được cấp thẻ đoàn viên mẫu cũ từ ngày:…………Số thẻ:…………………..

7. Tôi xin tự nguyện đăng ký được đổi (cấp) thẻ đoàn viên công đoàn như sau:

a. Loại thẻ đoàn viên liên kết với VietinBank:…………………………………………….

b. Loại thẻ đoàn viên thông thường:…………………………………………………………

(Có ảnh kèm theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp trên)

Khi được đổi (cấp) thẻ đoàn viên có chức năng mới, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn cả đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn và của công đoàn cấp trên. Xin trân trọng cảm ơn!

….. ngày …. tháng….. năm 2017

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button