Phương Trình Hoá Học Lớp 9

HCl + NaHCO3 = H2O + NaCl + CO2

Phản ứng HCl + NaHCO3 = H2O + NaCl + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

HCl | axit clohidric | dd + NaHCO3 | natri hidrocacbonat | dd = H2O | nước | lỏng + NaCl | Natri Clorua | dd + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

HCl + NaHCO3 → H2+ NaCl + CO2

HCl + NaHCO3 → H2+ NaCl + CO2 là Phản ứng trao đổi, HCl (axit clohidric) phản ứng với NaHCO3 (natri hidrocacbonat) để tạo ra H2O (nước), NaCl (Natri Clorua), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để HCl (axit clohidric) tác dụng NaHCO3 (natri hidrocacbonat) là gì ?

Không có

This post: HCl + NaHCO3 = H2O + NaCl + CO2

Làm cách nào để HCl (axit clohidric) tác dụng NaHCO3 (natri hidrocacbonat)?

cho HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch NaHCO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HCl (axit clohidric) tác dụng NaHCO3 (natri hidrocacbonat) và tạo ra chất H2O (nước), NaCl (Natri Clorua), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra HCl + NaHCO3 → H2+ NaCl + CO2 là gì ?

Có bọt khí thoát ra là CO2

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng HCl + NaHCO3 → H2+ NaCl + CO2

Muối cacbonat tác dụng với dung dịch axit mạnh hơn axit cacbonic tạo thành muối mới và giải phóng CO2

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình HCl + NaHCO3 → H2+ NaCl + CO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình HCl + NaHCO3 → H2+ NaCl + CO2

Câu 1. Chất lưỡng tính

Cho dãy các chất : ZnO, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3 và BaSO4. Số chất trong dãy vừa phản
ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là :

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Câu D. 4

Câu 2. Tìm chất

Chất X phản ứng với HCl, chất X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 tạo kết tủa .Chất X là:

A. NaCl
B. NaHCO3
C. K2SO4
D. Ca(NO3)2

Câu B. NaHCO3

Câu 3. Bài toán thể tích

Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu được ở đktc là.

A. 448 ml
B. 672 ml.
C. 336 ml
D. 224 ml.

Câu D. 224 ml.

Câu 4. Phân biệt

Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch ?

A. NaNO3
B. NaOH
C. NaHCO3
D. NaCl

Câu C. NaHCO3

Câu 5. Natri hidrocacbon

Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi :

A. tác dụng với kiềm.
B. tác dụng với CO2.
C. đun nóng.
D. tác dụng với axit.
Câu B. tác dụng với CO2.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button