Phương Trình Hoá Học Lớp 9

C2H5OH + CH3COOH = H2O + CH3COOC2H5

Phản ứng C2H5OH + CH3COOH = H2O + CH3COOC2H5 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C2H5OH | rượu etylic | lỏng + CH3COOH | acid acetic | lỏng = H2O | nước | lỏng + CH3COOC2H5 | Etyl axetat | lỏng, Điều kiện Nhiệt độ 140, Chất xúc tác H2SO4 đặc

C2H5OH + CH3COOH → H2+ CH3COOC2H5

C2H5OH + CH3COOH → H2+ CH3COOC2H5 là Phản ứng thế, C2H5OH (rượu etylic) phản ứng với CH3COOH (acid acetic) để tạo ra H2O (nước), CH3COOC2H5 (Etyl axetat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 140°C Xúc tác: H2SO4 đặc

Điều kiện phản ứng để C2H5OH (rượu etylic) tác dụng CH3COOH (acid acetic) là gì ?

Nhiệt độ: 140°C Xúc tác: H2SO4 đặc

This post: C2H5OH + CH3COOH = H2O + CH3COOC2H5

Làm cách nào để C2H5OH (rượu etylic) tác dụng CH3COOH (acid acetic)?

Cho rượu etylic, axit axetic vào ống nghiệm A. Thêm tiếp một ít axit sunfuric đặc vào làm xúc tác. Đun sôi hỗn hợp trong ống nghiệm A một thời gian, sau đó ngừng đun. Thêm một ít nước vào chất lỏng ngưng tụ trong ống nghiệm B, lắc nhẹ rồi quan sát.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H5OH (rượu etylic) tác dụng CH3COOH (acid acetic) và tạo ra chất H2O (nước), CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H5OH + CH3COOH → H2+ CH3COOC2H5 là gì ?

Trong ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan torng nước, nổi trên mặt nước.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H5OH + CH3COOH → H2+ CH3COOC2H5

Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat.

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra CH3COOC2H5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra CH3COOC2H5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H5OH + CH3COOH → H2+ CH3COOC2H5

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Phản ứng Este hóa là gì ?

Phản ứng este hóa là điều chế este bằng phản ứng giữa rượu đơn chức hoặc đa chức với axit hữu cơ đơn chức hoặc đa chức

Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) là gì ?

Khi nó xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Do đó, phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B).

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình C2H5OH + CH3COOH → H2+ CH3COOC2H5

Câu 1. Hiệu suất este

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:

A. 75,0%
B. 62,5%
C. 37,5%
D. 14,5%

Câu B. 62,5%

Câu 2. Chất tác dụng với acid acetic

Cho dãy gồm các chất: Na, O2, Cu(OH)2, Cu, C2H5OH, C6H5NH2. Số
chất tác dụng được với axit axetic (trong điều kiện thích hợp) là:

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

Câu D. 5

Câu 3. Bài tập Este

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH ( có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este ( hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là:

A. 10,12
B. 6,48
C. 8,10
D. 16,20

Câu B. 6,48

Câu 4. Khối lượng m

Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH ( có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là:

A. 6,0 gam
B. 4,4 gam
C. 8,8 gam
D. 5,2 gam

Câu B. 4,4 gam

Câu 5. Hiệu suất phản ứng

Chia a g axit axetic làm 2 phần bằng nhau.

Phần 1 được trung hòa vừa đủ bằng 0,5 lít dd NaOH 0,4M;

Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa với ancol etylic thu được m g este. Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%, giá trị của m là

A. 16,7
B. 17,6
C. 18,6
D. 16,8

Câu B. 17,6

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button