Phản ứng oxi-hoá khử

H2O + NaH → H2 + NaOH
H2O + NaH = H2 + NaOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | lỏng + NaH | Natri hydrua | rắn = H2 | hidro | khí + NaOH | natri hidroxit | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình H2+ NaH → H2 + NaOH
   • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng NaH (Natri hydrua) là gì ?
   • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng NaH (Natri hydrua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ NaH → H2 + NaOH là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ NaH → H2 + NaOH ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2+ NaH → H2 + NaOH
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2+ NaH → H2 + NaOH

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2O + NaH H2 + NaOH
nước Natri hydrua hidro natri hidroxit
Sodium hydride Hydrogen Sodium hydroxide
(lỏng) (rắn) (khí) (dd)
(không màu) (không màu hoặc xám) (không màu) (trắng)
Bazơ Bazơ
18 24 2 40

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: H2O + NaH → H2 + NaOH

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình H2+ NaH → H2 + NaOH

H2+ NaH → H2 + NaOH là Phản ứng oxi-hoá khử, H2O (nước) phản ứng với NaH (Natri hydrua) để tạo ra H2 (hidro), NaOH (natri hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng NaH (Natri hydrua) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng NaH (Natri hydrua)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2O (nước) phản ứng với NaH (Natri hydrua) và tạo ra chất H2 (hidro) phản ứng với NaOH (natri hidroxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng NaH (Natri hydrua) và tạo ra chất H2 (hidro), NaOH (natri hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ NaH → H2 + NaOH là gì ?

Rắn tan, sủi bọt khí không màu

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ NaH → H2 + NaOH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NaOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra NaOH (natri hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra NaOH (natri hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaH Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaH (Natri hydrua) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaH (Natri hydrua) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ NaH Ra NaOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaH (Natri hydrua) ra NaOH (natri hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaH (Natri hydrua) ra NaOH (natri hidroxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2+ NaH → H2 + NaOH

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button