Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CuSO4

Phản ứng Cu(OH)2 + H2SO4 = 2H2O + CuSO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cu(OH)2 | Đồng (II) hidroxit | rắn + H2SO4 | axit sulfuric | dd = H2O | nước | lỏng + CuSO4 | Đồng(II) sunfat | dd, Điều kiện

Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CuSO4

Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CuSO4 là Phản ứng trung hoà, Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra H2O (nước), CuSO4 (Đồng(II) sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

This post: Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CuSO4

Làm cách nào để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric)?

Cho vào đáy ống nghiệm một ít bazơ Cu(OH)2. Thêm 1-2 ml dung dịch axit và lắc nhẹ.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2O (nước), CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CuSO4 là gì ?

Chất rắn màu xanh lam đồng II hidroxit Cu(OH)2 tan dần, tạo thành dung dịch màu xanh lam.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CuSO4

Cu(OH)2 tác dụng với dung dịch axit sinh ra dung dịch muối đồng màu xanh lam. H2SO4 tác dụng với bazơ tạo thành muối sunfat và nước.

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra CuSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CuSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CuSO4

Phản ứng trung hoà là gì ?

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CuSO4

Câu 1. Phản ứng thu được CuSO4 ít nhất

Khi lấy cùng số mol H2SO4 tác dụng hoàn toàn với mỗi chất sau đây thì
trường hợp thu được lượng CuSO4 ít nhất là

A. H2SO4 đặc + Cu →
B. H2SO4 + CuCO3 →
C. H2SO4 + CuO →
D. H2SO4 + Cu(OH)2 →

Câu A. H2SO4 đặc + Cu →

Câu 2. Nhận biết

Khi cho dung dich Cu(OH)2 tác dụng với axit H2SO4 sẽ tạo thành dung dịch muối có màu gì?

A. màu trắng xám
B. màu nâu đen
C. màu xanh lam
D. màu vàng cam

Câu C. màu xanh lam

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button