Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Cu + H2S + O2 → CuS + H2O

Phản ứng Cu + H2S + O2 = CuS + H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cu | đồng | rắn + H2S | hidro sulfua | khí + O2 | oxi | khí = CuS | Đồng sulfat | rắn + H2O | nước | lỏng, Điều kiện

Cu + H2+ O2 → CuS + H2O

Cu + H2+ O2 → CuS + H2O là Phản ứng oxi-hoá khử, Cu (đồng) phản ứng với H2S (hidro sulfua) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra CuS (Đồng sulfat), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Cu (đồng) tác dụng H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Không có

This post: Cu + H2S + O2 → CuS + H2O

Làm cách nào để Cu (đồng) tác dụng H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi)?

cho đồng tác dụng với hợp chất của khí sunfua trong không khí.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cu (đồng) tác dụng H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất CuS (Đồng sulfat), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu + H2+ O2 → CuS + H2O là gì ?

kết tủa đen.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu + H2+ O2 → CuS + H2O

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra CuS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu (đồng) ra CuS (Đồng sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu (đồng) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra CuS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra CuS (Đồng sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CuS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CuS (Đồng sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cu + H2+ O2 → CuS + H2O

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Bài tập vận dụng

Câu 1: Khi cho Cu tác dụng với khí H2S trong không khí, Cu đồng bị oxi hóa chuyển sang màu gì?

A. trắng      B. không màu

C. xanh      D. đen

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Khi cho Cu tác dụng H2S trong không khí thì đồng bị oxi hóa thành muối CuS có màu đen.

Câu 2: Cho Cu tác dụng với khí H2S trong không khí, đồng bị oxi hóa thành:

A. Đồng (II) sunfua

B. Đồng sunfua

C. Đồng (II) sunfat

D. Đồng (II) sunfit

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

2Cu + 2H2S + O2 → 2CuS (Đồng (II) sunfua) + 2H2O

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button