Phản ứng oxi-hoá khử

Cu + H2S + O2 → CuS + H2O
Cu + H2S + O2 = CuS + H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cu | đồng | rắn + H2S | hidro sulfua | khí + O2 | oxi | khí = CuS | Đồng sulfat | rắn + H2O | nước | lỏng, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Cu + H2+ O2 → CuS + H2O
   • Điều kiện phản ứng để Cu (đồng) tác dụng H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi) là gì ?
   • Làm cách nào để Cu (đồng) tác dụng H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu + H2+ O2 → CuS + H2O là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu + H2+ O2 → CuS + H2O ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cu + H2+ O2 → CuS + H2O
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Cu + H2+ O2 → CuS + H2O

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

Cu + H2S + O2 CuS + H2O
đồng hidro sulfua oxi Đồng sulfat nước
Copper Hydro sulfid, hydro sulfua, sunfan Copper(II) sulfide
(rắn) (khí) (khí) (rắn) (lỏng)
(đỏ) (không màu) (không màu) (đen) (không màu)
Axit Muối
64 34 32 96 18

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: Cu + H2S + O2 → CuS + H2O

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Cu + H2+ O2 → CuS + H2O

Cu + H2+ O2 → CuS + H2O là Phản ứng oxi-hoá khử, Cu (đồng) phản ứng với H2S (hidro sulfua) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra CuS (Đồng sulfat), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Cu (đồng) tác dụng H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Cu (đồng) tác dụng H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi)?

cho đồng tác dụng với hợp chất của khí sunfua trong không khí.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cu (đồng) tác dụng H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất CuS (Đồng sulfat), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu + H2+ O2 → CuS + H2O là gì ?

kết tủa đen.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu + H2+ O2 → CuS + H2O

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra CuS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu (đồng) ra CuS (Đồng sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cu (đồng) ra CuS (Đồng sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu (đồng) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cu (đồng) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra CuS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra CuS (Đồng sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra CuS (Đồng sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CuS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CuS (Đồng sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CuS (Đồng sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cu + H2+ O2 → CuS + H2O

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button