Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Cl2 + H2 → 2HCl

Phản ứng Cl2 + H2 = 2HCl | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cl2 | clo | khí + H2 | hidro | khí = HCl | axit clohidric | khí, Điều kiện Nhiệt độ cháy trong H2 Cl2 hoặc ở nhiệt độ phòng, Điều kiện khác có ánh sáng

Cl2 + H2 → 2HCl

Cl2 + H2 → 2HCl là Phản ứng hoá hợp Phản ứng oxi-hoá khử, Cl2 (clo) phản ứng với H2 (hidro) để tạo ra HCl (axit clohidric) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: cháy trong H2 Cl2 hoặc ở nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng H2 (hidro) là gì ?

Nhiệt độ: cháy trong H2 Cl2 hoặc ở nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

This post: Cl2 + H2 → 2HCl

Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng H2 (hidro)?

đưa hidro đang cháy vào lọ đựng khí clo. Sau phản ứng, cho một ít nước vào lọ lắc nhẹ rồi dùng giấy quỳ tím để thử.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng H2 (hidro) và tạo ra chất HCl (axit clohidric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2 + H2 → 2HCl là gì ?

Hidro cháy trong khí clo tạo thành khí không màu. Màu vàng lục của khí clo biến mất. giấy quỳ tím hoá đỏ.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2 + H2 → 2HCl

Khi clo đã phản ứng mạnh với hidro tạo thành khí hidro clorua không màu. Khí này tan trong nước tạo thành dung dịch axit clohidric và làm quỳ tím hoá đỏ.

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ H2 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2 (hidro) ra HCl (axit clohidric)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cl2 + H2 → 2HCl

Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Cl2 + H2 → 2HCl

Câu 1. Cân bằng hóa học

Cho các cân bằng:
1) H2 + I2(rắn) ←→ 2HI
2) N2 + 3H2 ←→ 2NH3
3) H2 + Cl2 ←→ 2HCl
4) 2SO2 (k) + O2 (k) ←→ 2SO3
5) SO2 + Cl2 ←→ SO2Cl2
Khi tăng áp suất chung của cả hệ số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận và
chiều nghịch lần lượt là:

A. 3 và 2
B. 3 và 1
C. 2 và 4
D. 2 và 5

Câu B. 3 và 1

Câu 2. Bài toán hiệu suất

Cho 11,2l H2 (đktc) tác dụng với 0,45 mol Cl2 thu được 0,6 mol HCl . Tính hiệu suất phản ứng .

A. 66,67%
B. 34,33%
C. 75%
D. 35%

Câu A. 66,67%

Câu 3. Flo

Phản ứng nào tác dụng với hidro xảy ra ngay trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp?

A. H2 + Cl2 –> 2HCl
B. H2 + I2 –> 2HI
C. H2 + F2 –> 2HF
D. H2 + Br2 –> 2HBr

Câu A. H2 + Cl2 –> 2HCl

Câu 4. Bài toán liên quan tới tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo

Cho 10,0 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch X. Lấy 50,000g dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H2 và Cl2 là:

A. 33,33%
B. 45%
C. 50%
D. 66,67%.

Câu D. 66,67%

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button