Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Cl2 + Ba → BaCl2

Phản ứng Cl2 + Ba = BaCl2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cl2 | clo | khí + Ba | Bari | rắn = BaCl2 | Bari clorua | rắn, Điều kiện Nhiệt độ t0 C

Cl2 + Ba → BaCl2

Cl2 + Ba → BaCl2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cl2 (clo) phản ứng với Ba (Bari) để tạo ra BaCl2 (Bari clorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0 C

Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng Ba (Bari) là gì ?

Nhiệt độ: t0 C

This post: Cl2 + Ba → BaCl2

Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng Ba (Bari)?

Ba tác dụng Cl2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng Ba (Bari) và tạo ra chất BaCl2 (Bari clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2 + Ba → BaCl2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm BaCl2 (Bari clorua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), Ba (Bari) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng bạc), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2 + Ba → BaCl2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra BaCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra BaCl2 (Bari clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba Ra BaCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba (Bari) ra BaCl2 (Bari clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cl2 + Ba → BaCl2

Bài tập vận dụng

Câu 1: Chỉ ra phát biểu sai.

A. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

B. Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần từ Be đến Ba.

C. Ở nhiệt độ thường Be không phản ứng với nước còn Mg thì phản ứng chậm.

D. Các kim loại kiềm thổ đều nhẹ hơn nhôm.

   Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Ba nặng hơn Al vì có D = 3,5g/cm3 > DAl = 2,7g/cm3

Câu 2: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

A. Giấy quỳ tím      B. Zn

C. Al      D. BaCO3

   Đáp án: D

Hướng dẫn giải

+ Cho vào dung dịch KOH không có hiện tượng

+ Cho vào HCl có khí bay lên

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

+ Cho vào H2SO4: có khí bay lên và kết tủa trắng

BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

Câu 3: Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta dùng phương pháp gì?

A. Nhiệt luyện.

B. Điện phân dung dịch.

C. Thuỷ luyện.

D. Điện phân nóng chảy.

   Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối nóng chảy của chúng.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button