Phương Trình Hoá Học Lớp 9

CaCO3 → CaO + CO2

Phản ứng CaCO3 = CaO + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CaCO3 | canxi cacbonat | rắn = CaO | canxi oxit | rắn + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ 900

CaCO3 → CaO + CO2

CaCO3 → CaO + CO2 là Phản ứng phân huỷ, CaCO3 (canxi cacbonat) để tạo ra CaO (canxi oxit), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 900°C

Điều kiện phản ứng để CaCO3 (canxi cacbonat) là gì ?

Nhiệt độ: 900°C

This post: CaCO3 → CaO + CO2

Làm cách nào để CaCO3 (canxi cacbonat)?

nhiệt phân CaCO3 ở nhiệt độ cao.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaCO3 (canxi cacbonat) và tạo ra chất CaO (canxi oxit), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaCO3 → CaO + CO2 là gì ?

giải phóng khí CO2

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaCO3 → CaO + CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra CaO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra CaO (canxi oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CaCO3 → CaO + CO2

Phản ứng phân huỷ là gì ?

Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa cuả các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Phản ứng toả nhiệt là gì ?

Phản ứng tỏa nhiệt thì các chất phản ứng phải mất bớt năng lượng, vì thế ΔH có giá trị âm.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình CaCO3 → CaO + CO2

Câu 1. Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(1). Trong phản ứng hóa học thì phản ứng nhiệt phân là phản ứng oxi hóa khử.
(2). Supe photphat kép có thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2.
(3). Amophot là một loại phân hỗn hợp.
(4). Có thể tồn tại dung dịch có các chất: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl.
(5). Đổ dung dịch chứa NH4Cl vào dung dịch chứa NaAlO2 thấy kết tủa xuất hiện.
(6). Những chất tan hoàn toàn trong nước là những chất điện ly mạnh.
(7). Chất mà tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện là chất điện ly.
(8). Cho khí Cl2 qua giấy tẩm quỳ tím ẩm (màu tím) thấy giấy biến thành màu đỏ.
Số phát biểu đúng là:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Câu D. 2

Câu 2. Bài toán khối lượng

Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,… Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là

A. 80,0
B. 44,8.
C. 64,8.
D. 56,0.

Câu C. 64,8.

Câu 3. Bài toán khối lượng

Đá vôi là nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, được dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi,… Nung 100 kg đá vôi (chứa 80% CaCO3 về khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) đến khối lượng không đổi, thu được m kg chất rắn. Giá trị của m là

A. 80,0
B. 44,8.
C. 64,8.
D. 56,0.

Câu C. 64,8.

Câu 4. Cân bằng hóa học

Cho cân bằng hóa học: CaCO3 (rắn) <–> CaO (rắn) + CO2(khí)
Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân
bằng để cân bằng đã cho chuyển dịch theo chiều thuận?

A. Giảm nhiệt độ
B. Tăng áp suất
C. Tăng nồng đột khí CO2
D. Tăng nhiệt độ

Câu D. Tăng nhiệt độ

Câu 5. Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Câu B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button