Phương Trình Hoá Học Lớp 9

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C6H12O6 | glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho | = C2H5OH | rượu etylic | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ 30 – 35, Chất xúc tác men zima

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 là Phản ứng phân huỷ, C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) để tạo ra C2H5OH (rượu etylic), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 30 – 35°C Xúc tác: men zima

Điều kiện phản ứng để C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) là gì ?

Nhiệt độ: 30 – 35°C Xúc tác: men zima

This post: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Làm cách nào để C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) và tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) và tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 là gì ?

thu được C2H5OH

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Khi cho men rượu vào dung dịch glucozơ ở nhiệt độ thích hợp 30 – 35 độ C glucozơ sẽ chuyển dần thành rượu etylic theo phương trình hoá học như trên

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra C2H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra C2H5OH (rượu etylic)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12O6 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H12O6 (glucose; Đường trong máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Phản ứng phân huỷ là gì ?

Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa cuả các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Bài tập vận dụng

Ví dụ 1: Điều kiện thichs hợp xảy ra phản ứng lên men glucozơ là?

A. xt Ni, t0.    B. men, 40 – 50oC.

C. xt Pt.     D. xt enzim, 30 – 35oC.

Hướng dẫn: Phản ứng lên men glucozơ xảy ra thích hợp ở 30 – 35oC với enzim làm xúc tác.

Đáp án: D

Ví dụ 2: Khi lên men 360 gam glucozơ với giar sử hiệu suất đạt 100% thì khối lượng ancol etylic thu được là

A. 46 gam.    B. 92 gam.

C. 184 gam.    138 gam.

Hướng dẫn:

PTHH: C6H12O6 (2) → 2C2H5OH (4 mol) + 2CO2

Khối lượng C2H5OH thu được là: 4.46 = 184 (g)

Đáp án: C

Ví dụ 3: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

A. 60%.    B. 70%.

C. 80%.    D. 90%.

Hướng dẫn:

C6H12O6 (1) → 2C2H5OH (2 mol) + 2CO2

Theo thực tế: số mol C6H12O6 = 1 (mol)

⇒ khối lượng C6H12O6 = 180 (g)

Hiệu suất quá trình lên men = (180/300).100 = 60%.

Đáp án: A

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button