Phương Trình Hoá Học Lớp 9

C2H4 + 3O2 → 2H2O + 2CO2

Phản ứng C2H4 + 3O2 = 2H2O + 2CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C2H4 | etilen (eten) | khí + O2 | oxi | khí = H2O | nước | khí + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

C2H4 + 3O2 → 2H2+ 2CO2

C2H4 + 3O2 → 2H2+ 2CO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, C2H4 (etilen (eten)) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

This post: C2H4 + 3O2 → 2H2O + 2CO2

Làm cách nào để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi)?

đốt cháy C2H4 trong không khí

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H4 + 3O2 → 2H2+ 2CO2 là gì ?

giải phóng khí CO2

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H4 + 3O2 → 2H2+ 2CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H4 + 3O2 → 2H2+ 2CO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khử.

Bài tập vận dụng

Ví dụ 1: Khi đốt cháy một anken thu được H2O và CO2 với tỷ lệ số mol là

A. > 1.

B. < 1.

C. = 1.

D. không xác định được.

Hướng dẫn:

C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + 3O<sub>2</sub> → 2CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O | C2H4 ra CO2

Đáp án C.

Ví dụ 2: Nhận định nào sau đây là sai?

A. Các anken khi bị đốt đều cháy và tỏa nhiều nhiệt.

B. Đốt cháy anken, sau phản ứng thu được khí CO2 và hơi nước.

C. Khi đốt cháy anken, số mol H2O thu được sau phản ứng luôn bằng số mol CO2.

D. Khi đốt cháy hoàn toàn ankan, sản phẩm thu được làm mất màu dung dịch brom.

Hướng dẫn:

CO2, H2O không làm mất màu dung dịch brom.

Đáp án D.

Ví dụ 3: Đốt cháy 1 mol khí propilen trong không khí, sau phản ứng thu được khí CO2 và hơi nước có tổng số mol là

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 8.

Hướng dẫn:

C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + 3O<sub>2</sub> → 2CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O | C2H4 ra CO2

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button