Phương Trình Hoá Học Lớp 8

4Na + O2 → 2Na2O

Phản ứng 4Na + O2 = 2Na2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Na | natri | rắn + O2 | oxi | khí khô = Na2O | natri oxit | rắn, Điều kiện Điều kiện khác ở nhiệt độ cao

4Na + O2 → 2Na2O

4Na + O2 → 2Na2O là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Na (natri) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra Na2O (natri oxit) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Điều kiện phản ứng để Na (natri) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

This post: 4Na + O2 → 2Na2O

Làm cách nào để Na (natri) tác dụng O2 (oxi)?

Dẫn khí oxi vào ống nghiệm chứa kim loại natri, đun nóng.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Na (natri) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất Na2O (natri oxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4Na + O2 → 2Na2O là gì ?

Phản ứng không xảy ra

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4Na + O2 → 2Na2O

Kim loại natri cháy trong môi trường khí oxi khô tạo ra natri peoxit, chứ không tạo ra natri oxit.

Phương Trình Điều Chế Từ Na Ra Na2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na (natri) ra Na2O (natri oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra Na2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra Na2O (natri oxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4Na + O2 → 2Na2O

Bài tập vận dụng

Câu 1: Kim loại natri tác dụng với bao nhiêu chất sau: HCl, O2, Cl2, Br2, KOH?

A. 1     B. 2     C. 3     D.4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

4Na + O2 → 2Na2O;     2Na + Cl2 → 2NaCl;

2Na + Br2 → 2NaBr;     2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

Câu 2: Cho 4,6 g kim loại Na tác dụng hết với oxi. Thể tích oxi tham gia phản ứng (đktc)

A. 1,12 lít     B. 11,2 lít     C. 2,24 lít     D. 5,6 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản ứng 4Na + O2 → 2Na2O

nO2 = nNa/4 = 0,2/4 = 0,05 mol ⇒ VO2 = 0,05. 22,4 = 1,12 lít

Câu 3: Na phản ứng với chất nào ?

A. Na2CO3     B. O2     C. Cu     D. K

Hướng dẫn giải:

Đáp số B

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button