Phương Trình Hoá Học Lớp 9

3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cân Bằng Phương Trình Hóa Học 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 | là Phản ứng trao đổi, HCl (axit clohidric) phản ứng với Ag3PO4 (Bạc phosphat) để tạo ra AgCl (bạc clorua), H3PO4 (axit photphoric) dười điều kiện phản ứng là Không có. HCl | axit clohidric | lỏng + Ag3PO4 | Bạc phosphat | rắn = AgCl | bạc clorua | rắn + H3PO4 | axit photphoric | lỏng, Điều kiện

Phương trình phản ứng 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

This post: 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

  •  Điều kiện phản ứng để HCl (axit clohidric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) là gì ?

Không có

  • Làm cách nào để HCl (axit clohidric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat)?

Ag3PO4+3HCl->3AgCl+H3PO4 Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm đứng Ag3PO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HCl (axit clohidric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) và tạo ra chất AgCl (bạc clorua), H3PO4 (axit photphoric)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 là gì ?

Kết tủa chuyển từ màu vàng sang màu trắng

→  Xem thêm: Ứng dụng thực tế C2H4 + H2O → C2H5OH đầy đủ nhất

Ứng dụng thưc tế 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

  • Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra AgCl (bạc clorua)

  • Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H3PO4 (axit photphoric)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Ag3PO4 Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra AgCl (bạc clorua)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Ag3PO4 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra H3PO4 (axit photphoric)

  • Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan tới 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4, khi cho dung dịch HCl (axit clohidric) phản ứng với Ag3PO4 (Bạc phosphat) để tạo ra AgCl (bạc clorua), H3PO4 (axit photphoric). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button