Phản ứng oxi-hoá khử

2KNO3 → 2KNO2 + O2
2KNO3 = 2KNO2 + O2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

KNO3 | kali nitrat; diêm tiêu | rắn = KNO2 | kali nitrit | rắn + O2 | oxi | khí, Điều kiện Nhiệt độ 400 – 520

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2KNO3 → 2KNO2 + O2
   • Điều kiện phản ứng để KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) là gì ?
   • Làm cách nào để KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2KNO3 → 2KNO2 + O2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2KNO3 → 2KNO2 + O2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2KNO3 → 2KNO2 + O2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phản ứng nhiệt phân là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2KNO3 → 2KNO2 + O2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử   Phản ứng nhiệt phân

Cách viết phương trình đã cân bằng

2KNO3 2KNO2 + O2
kali nitrat; diêm tiêu kali nitrit oxi
Potassium nitrate
(rắn) (rắn) (khí)
(trắng) (trắng) (không màu)
Muối Muối
101 85 32

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2KNO3 → 2KNO2 + O2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2KNO3 → 2KNO2 + O2

2KNO3 → 2KNO2 + O2 là Phản ứng oxi-hoá khử, KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) để tạo ra KNO2 (kali nitrit), O2 (oxi) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 400 – 520°C

Điều kiện phản ứng để KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) là gì ?

Nhiệt độ: 400 – 520°C

Làm cách nào để KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)?

nhiệt phân KNO3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) và tạo ra chất KNO2 (kali nitrit), O2 (oxi)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2KNO3 → 2KNO2 + O2 là gì ?

Xuất hiện chất rắn màu trắng Kali nitrit (KNO2) và khí Oxi (O2) làm sủi bọt khí.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2KNO3 → 2KNO2 + O2

Muối kali nitrat bị phân huỷ ở nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit và giải phóng khí oxi, vì vậy nó có tính chất oxi hoá mạnh.

Phương Trình Điều Chế Từ KNO3 Ra KNO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra KNO2 (kali nitrit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra KNO2 (kali nitrit)

Phương Trình Điều Chế Từ KNO3 Ra O2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra O2 (oxi)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) ra O2 (oxi)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2KNO3 → 2KNO2 + O2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng nhiệt phân là gì ?

 

Xem tất cả phương trình Phản ứng nhiệt phân

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2KNO3 → 2KNO2 + O2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2KNO3 → 2KNO2 + O2

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các chất sau: FeCl2, FeO, Fe3O4, Fe(NO3)3, HNO3, KMnO4, HCl, S, N2, SO2, Cl2, Na2SO3 , KNO3.Số chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là:

A. 13
B. 12
C. 11
D. 10

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Nhiệt phân muối

Nhiệt phân các muối: KClO3, KNO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, KMnO4,
Fe(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2 đến khi tạo thành chất rắn có khối lượng
không đổi, thu được bao nhiêu oxit kim loại?

A. 4
B. 6
C. 5
D. 3

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài toán thể tích

Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (đktc). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Giá trị V là

A. 0,336
B. 0,448.
C. 0,560.
D. 0,672.

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Biểu thức liên hệ

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol KNO3 và b mol Fe(NO3)2 trong bình chân không thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào nước thì thu được dung dịch HNO3 và không có khí thoát ra. Biểu thức liên hệ giữa a và b là:

A. a = 2b
B. a = 3b
C. b = 2a
D. b = 4a

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Phản ứng oxi hóa kim loại

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Nung hỗn hợp Fe và KNO3 trong khí trơ.
(2) Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Đốt dây Mg trong bình kín chứa đầy SO2.
(4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại:

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất sau khi nhiệt phân

Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2),
KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là:

A. KNO3
B. AgNO3
C. KMnO4
D. KClO3

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Bài tập xác định khí tạo thành từ phản ứng

 

Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là

 

A. SO2, O2 và Cl2
B. Cl2, O2 và H2S.
C. H2, O2 và Cl2.
D. H2, NO2 và Cl2

Xem đáp án câu 7

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button