Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2

2HI + Na2CO3 = H2O + 2NaI + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

HI | axit iodic | lỏng + Na2CO3 | natri cacbonat | lỏng = H2O | nước | lỏng + NaI | natri iodua | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2
   • Điều kiện phản ứng để HI (axit iodic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) là gì ?
   • Làm cách nào để HI (axit iodic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2
   • Phản ứng trao đổi là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng trao đổi

Cách viết phương trình đã cân bằng

2HI + Na2CO3 H2O + 2NaI + CO2
axit iodic natri cacbonat nước natri iodua Cacbon dioxit
Hydrogen iodide Sodium carbonate Sodium iodide Carbon dioxide
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Axit Muối Muối
128 106 18 150 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2

2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2 là Phản ứng trao đổi, HI (axit iodic) phản ứng với Na2CO3 (natri cacbonat) để tạo ra H2O (nước), NaI (natri iodua), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để HI (axit iodic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để HI (axit iodic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat)?

Nhỏ từ từ axit HI vào ống nghiệm đựng dung dịch natri cacbonat.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HI (axit iodic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) và tạo ra chất H2O (nước), NaI (natri iodua), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2 là gì ?

Sủi bọt khí

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HI (axit iodic) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra NaI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HI (axit iodic) ra NaI (natri iodua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra NaI (natri iodua)

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HI (axit iodic) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra NaI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra NaI (natri iodua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra NaI (natri iodua)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2HI + Na2CO3 → H2+ 2NaI + CO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button