Phản ứng oxi-hoá khử

2C + SiO2 → 2CO + Si
2C + SiO2 = 2CO + Si | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C | cacbon | rắn + SiO2 | Silic dioxit | rắn = CO | cacbon oxit | khí + Si | silic | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2C + SiO2 → 2CO + Si
   • Điều kiện phản ứng để C (cacbon) tác dụng SiO2 (Silic dioxit) là gì ?
   • Làm cách nào để C (cacbon) tác dụng SiO2 (Silic dioxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2C + SiO2 → 2CO + Si là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2C + SiO2 → 2CO + Si ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2C + SiO2 → 2CO + Si
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phản ứng thế là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2C + SiO2 → 2CO + Si

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử   Phản ứng thế

Cách viết phương trình đã cân bằng

2C + SiO2 2CO + Si
cacbon Silic dioxit cacbon oxit silic
Carbon Carbon monoxide Silic
(rắn) (rắn) (khí) (rắn)
(không màu)
12 60 28 28

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2C + SiO2 → 2CO + Si

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2C + SiO2 → 2CO + Si

2C + SiO2 → 2CO + Si là Phản ứng oxi-hoá khửPhản ứng thế, C (cacbon) phản ứng với SiO2 (Silic dioxit) để tạo ra CO (cacbon oxit), Si (silic) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để C (cacbon) tác dụng SiO2 (Silic dioxit) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để C (cacbon) tác dụng SiO2 (Silic dioxit)?

cho cacbon tác dụng với SiO2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C (cacbon) tác dụng SiO2 (Silic dioxit) và tạo ra chất CO (cacbon oxit), Si (silic)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2C + SiO2 → 2CO + Si là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CO (cacbon oxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), Si (silic) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C (cacbon) (trạng thái: rắn), SiO2 (Silic dioxit) (trạng thái: rắn), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2C + SiO2 → 2CO + Si

Silic được điều chế bằng cách dùng chất khử mạnh như magie, nhôm, cacbon khử sikic đioxit ở nhiệt độ cao.

Phương Trình Điều Chế Từ C Ra CO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C (cacbon) ra CO (cacbon oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C (cacbon) ra CO (cacbon oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ C Ra Si

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C (cacbon) ra Si (silic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C (cacbon) ra Si (silic)

Phương Trình Điều Chế Từ SiO2 Ra CO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra CO (cacbon oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra CO (cacbon oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ SiO2 Ra Si

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra Si (silic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra Si (silic)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2C + SiO2 → 2CO + Si

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem tất cả phương trình Phản ứng thế

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2C + SiO2 → 2CO + Si

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2C + SiO2 → 2CO + Si

Câu 1. Cacbon

Cacbon có thể khử bao nhiêu chất trong số các chất sau: Al2O3; CO2; Fe3O4; ZnO; H2O; SiO2; MgO

A. 4
B. 5
C. 6
D. 3

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Số phản ứng tạo chất khí

Cho các phương trình hóa học sau:
a). AlCl3 + H2O + Na2S –>
b). C + SiO2 –>
c). NaOH + NH2CH2COOCH3 –>
d). NaOH + NH4NO3 –>
e). Ca(OH)2 + SO2 –>
Có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button