Phản ứng oxi-hoá khử

2Au + 3F2 → 2AuF3
2Au + 3F2 = 2AuF3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Au | vàng | + F2 | flo | = AuF3 | Vàng(III) florua | , Điều kiện Nhiệt độ 300 – 400

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2Au + 3F2 → 2AuF3
   • Điều kiện phản ứng để Au (vàng) tác dụng F2 (flo) là gì ?
   • Làm cách nào để Au (vàng) tác dụng F2 (flo)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Au + 3F2 → 2AuF3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Au + 3F2 → 2AuF3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Au + 3F2 → 2AuF3
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Au + 3F2 → 2AuF3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2Au + 3F2 2AuF3
vàng flo Vàng(III) florua
Fluorine Gold(III) fluoride
Muối
197 38 254

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2Au + 3F2 → 2AuF3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2Au + 3F2 → 2AuF3

2Au + 3F2 → 2AuF3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Au (vàng) phản ứng với F2 (flo) để tạo ra AuF3 (Vàng(III) florua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 300 – 400°C

Điều kiện phản ứng để Au (vàng) tác dụng F2 (flo) là gì ?

Nhiệt độ: 300 – 400°C

Làm cách nào để Au (vàng) tác dụng F2 (flo)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Au (vàng) phản ứng với F2 (flo) và tạo ra chất AuF3 (Vàng(III) florua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Au (vàng) tác dụng F2 (flo) và tạo ra chất AuF3 (Vàng(III) florua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Au + 3F2 → 2AuF3 là gì ?

AuF3 màu cam

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Au + 3F2 → 2AuF3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Au Ra AuF3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Au (vàng) ra AuF3 (Vàng(III) florua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Au (vàng) ra AuF3 (Vàng(III) florua)

Phương Trình Điều Chế Từ F2 Ra AuF3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ F2 (flo) ra AuF3 (Vàng(III) florua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ F2 (flo) ra AuF3 (Vàng(III) florua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Au + 3F2 → 2AuF3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button