Phản ứng oxi-hoá khử

2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2

2AgNO3 + ZnCl2 = 2AgCl + Zn(NO3)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

AgNO3 | bạc nitrat | rắn + ZnCl2 | Kẽm clorua | dung dịch = AgCl | bạc clorua | kt + Zn(NO3)2 | Kẽm nitrat | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2
   • Điều kiện phản ứng để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng ZnCl2 (Kẽm clorua) là gì ?
   • Làm cách nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng ZnCl2 (Kẽm clorua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2AgNO3 + ZnCl2 2AgCl + Zn(NO3)2
bạc nitrat Kẽm clorua bạc clorua Kẽm nitrat
Silver nitrate Zinc nitrate
(rắn) (dung dịch) (kt) (rắn)
(trắng) (trắng) (trắng)
Muối Muối Muối Muối
170 136 143 189

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2

2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2 là Phản ứng oxi-hoá khử, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với ZnCl2 (Kẽm clorua) để tạo ra AgCl (bạc clorua), Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng ZnCl2 (Kẽm clorua) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng ZnCl2 (Kẽm clorua)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với ZnCl2 (Kẽm clorua) và tạo ra chất AgCl (bạc clorua) phản ứng với Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng ZnCl2 (Kẽm clorua) và tạo ra chất AgCl (bạc clorua), Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2 là gì ?

AgCl kết tủa trắng

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra AgCl (bạc clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra AgCl (bạc clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Zn(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnCl2 Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnCl2 (Kẽm clorua) ra AgCl (bạc clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ ZnCl2 (Kẽm clorua) ra AgCl (bạc clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnCl2 Ra Zn(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnCl2 (Kẽm clorua) ra Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ ZnCl2 (Kẽm clorua) ra Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2AgNO3 + ZnCl2 → 2AgCl + Zn(NO3)2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button