Tin Tức

HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O

HCOOH tác dụng với Cu(OH)2

HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O được Mầm Non Ánh Dương biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng chính xác phương trình phản ứng HCOOH tác dụng Cu(OH)2. Hy vọng thông qua phương trình này các bạn có thể vận dụng vào các dạng bài tập, câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng HCOOH tác dụng Cu(OH)2

This post: HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O

HCOOH + 2Cu(OH)2 overset{t^{o} }{rightarrow} Cu2O + CO2 + 3H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho HCOOH tác dụng Cu(OH)2

Dung dịch tạo kết tủa Cu(OH)2 sau khi cho andehit fomic đun nóng nhẹ vào dung dịch tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Sử dụng hóa chất nào dưới đây để nhận biết 2 dung dịch mất nhãn HCOOH và CH3COOH

A. dung dịch AgNO3/NH3

B. quỳ tím

C. Na2CO3

D. NaOH

Đáp án A

Câu 2. Để phân biệt ancol etylic và axit axetic, ta dùng hóa chất nào sau đây:

A. Na

B. Dung dịch AgNO3

C. CaCO3

D. Dung dịch NaCl

Đáp án

Câu 3. Trong các dung dịch sau: Fructozơ, glixerol, saccarozo, ancol etylic và tinh bột. Số dung dịch phản ứng được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 1

Đáp án C

……………………………..

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới các bạn bộ tài liệu HCOOH + Cu(OH)2 → Cu2O + CO2 + H2O tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà Mầm Non Ánh Dương tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button