Phương Trình Hoá Học Lớp 9

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2SO4 | axit sulfuric | lỏng + Na2SO3 | natri sulfit | lỏng = H2O | nước | lỏng + Na2SO4 | natri sulfat | lỏng + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí, Điều kiện

  Phương Trình Hoá Học Lớp 8   Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trao đổi   Phương trình hóa học vô cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

Related Articles
H2SO4 + Na2SO3 H2O + Na2SO4 + SO2
axit sunfuric natri sulfit nước natri sulfat lưu hùynh dioxit
axit sunfuric; natri sulfit natri sunfat Sulfur đioxit
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Axit Muối Muối
98 126 18 142 64

Phương trình phản ứng: H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 là Phản ứng trao đổi, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Na2SO3 (natri sulfit) để tạo ra H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit) dưới điều kiện phản ứng là Không có

This post: H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

  • Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit) là gì ?

Không có

  • Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit)?

Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 10% vào ống nghiệm đựng dung dịch muối natri sunfit

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit) và tạo ra chất H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 là gì ?

Sủi bọt khí, khí không màu mùi sốc khó chịu thoát ra.

Ứng dụng thực tế H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Na2SO4 (natri sulfat)

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra H2O (nước)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra Na2SO4 (natri sulfat)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

→  Xem thêm: Ứng dụng thực tế phương trình C2H4 + H2O → C2H5OH

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

Câu 1. Phản ứng được dùng để điều chế SO2 trong công nghiệp là

A. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O.

B. Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

C. 4FeS2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3.

D. C + 2H2SO4 đặc → 2SO2 + CO2 + 2H2O.

Đáp án C

Câu 2. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết hai khí SO2 và SO3

A. dung dịch Br2

B. dung dịch NaOH

C. dung dịch nước vôi trong

D. Dung dịch BaCl2

Đáp án D

Câu 3. Dãy chất nào sau đây tác dụng được với Khí SO2

A. BaO, K2SO4, Ca(OH)2

B. KOH, CaO, H2O

C. Ca(OH)2, H2O, BaCl2

D. KCl, H2O, CaO

Đáp án B

Câu 4. Hòa tan V lít khí SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1,2M thì thu được 10,02 gam hỗn hợp hai muối. Tìm giá trị của V

A. 2,016 lít.

B. 1,344 lít.

C. 0,672 lít.

D. 2,24 lít.

Đáp án A

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2, khi cho dung dịch H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Na2SO3 (natri sulfit) để tạo ra H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button