Phản ứng oxi-hoá khử

H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2O + SO2

H2SO4 + 2HBr = Br2 + 2H2O + SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2SO4 | axit sulfuric | dung dịch + HBr | Hidro bromua | khí = Br2 | brom | lỏng + H2O | nước | lỏng + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ Nhiệt độ.

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2
   • Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HBr (Hidro bromua) là gì ?
   • Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HBr (Hidro bromua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2SO4 + 2HBr Br2 + 2H2O + SO2
axit sulfuric Hidro bromua brom nước lưu hùynh dioxit
Sulfuric acid; Axit bromhydric Bromine Sulfur đioxit
(dung dịch) (khí) (lỏng) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (nâu đỏ) (không màu) (không màu, mùi hắc)
Axit Axit
98 81 160 18 64

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2O + SO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2

H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với HBr (Hidro bromua) để tạo ra Br2 (brom), H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HBr (Hidro bromua) là gì ?

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HBr (Hidro bromua)?

cho dung dịch axit sunfuric tác dụng với HBr

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HBr (Hidro bromua) và tạo ra chất Br2 (brom), H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2 là gì ?

Xuất hiện khí mùi hắc Lưu huỳnh dioxit (SO2) làm sủi bọt khí.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Br2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Br2 (brom)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Br2 (brom)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra Br2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra Br2 (brom)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra Br2 (brom)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2+ SO2

Câu 1. Halogen

Cho các phát biểu sau:
(1).Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là brom.
(2).Về tính axit thì HF > HCl > HBr > HI.
(3). Số oxi hóa của clo trong các chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lần
lượt là: ‒1, +1, +3, 0, +7.
(4). Trong nước clo chỉ chứa các chất HCl, HClO, H2O .
(5). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư, dung dịch thu được
có các chất KCl, KClO3, KOH, H2O.
(6). Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư, dung dịch thu được có
các chất KCl, KClO, KOH, H2O.
(7). Clo tác dụng được với tất cả các chất H2, Na, O2, Cu.
(8). Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế Cl2 từ HCl và các chất
như MnO2, KMnO4, KClO3.
(9). Có thể điều chế HCl bằng cách cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặc
nên cũng có thể điều chế được HBr và HI bằng cách cho NaBr và NaI tác dụng
với H2SO4 đậm đặc.
(10). Clo được dùng sát trùng nước sinh hoạt.
(11). Clo được dùng sản xuất kaliclorat, nước Javen, clorua vôi.
(12). Clo được dùng tẩy trắng sợi, giấy, vải.
Số phát biểu đúng là:

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng hóa học

Cho các thí nghiệm sau:
1. Sục Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 2. Sục CO2 vào dung dịch clorua vôi
3. Sục O3 vào dung dịch KI 4. Sục H2S vào dung dịch FeCl2
5. Cho HI vào dung dịch FeCl3
6. Cho dung dịch H2SO4 đặc nóng vào NaBr tinh thể.
Số trường hợp xẩy ra phản ứng oxi hóa khử là:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 3

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

Cho các chất: KBr, S, Si, SiO2, P, Na3PO4, Ag, Au, FeO, Cu, Fe2O3.
Trong các chất trên số chất có thể oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là:

A. 6
B. 5
C. 7
D. 4

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Chất bị oxi hóa bởi H2SO4 đặc nóng

Cho các chất: KBr, S, Si, 2 3 4 2 3 SiO ,P,Na PO ,Ag,Au,FeO,Cu,Fe O .
Trong các chất trên số chất có thể oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là:

A. 6
B. 5
C. 7
D. 4

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button