Phản ứng oxi-hoá khử

H2O + 2NO2 → HNO3 + HNO2

H2O + 2NO2 = HNO3 + HNO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | lỏng + NO2 | nitơ dioxit | khí = HNO3 | axit nitric | dung dịch + HNO2 | Axit nitrit | dung dịch, Điều kiện Nhiệt độ Nhiệt độ.

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2
   • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng NO2 (nitơ dioxit) là gì ?
   • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng NO2 (nitơ dioxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2O + 2NO2 HNO3 + HNO2
nước nitơ dioxit axit nitric Axit nitrit
Nitrogen dioxide Axit nitric Hydroxidooxidonitrogen
(lỏng) (khí) (dung dịch) (dung dịch)
(không màu) (nâu đỏ) (không màu) (không màu)
Axit Axit
18 46 63 47

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: H2O + 2NO2 → HNO3 + HNO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2

H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, H2O (nước) phản ứng với NO2 (nitơ dioxit) để tạo ra HNO3 (axit nitric), HNO2 (Axit nitrit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng NO2 (nitơ dioxit) là gì ?

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng NO2 (nitơ dioxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2O (nước) phản ứng với NO2 (nitơ dioxit) và tạo ra chất HNO3 (axit nitric) phản ứng với HNO2 (Axit nitrit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng NO2 (nitơ dioxit) và tạo ra chất HNO3 (axit nitric), HNO2 (Axit nitrit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2 là gì ?

Khí màu nâu đỏ Nito dioxit (NO2) tan dần trong nước.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HNO3 (axit nitric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HNO3 (axit nitric)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HNO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HNO2 (Axit nitrit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HNO2 (Axit nitrit)

Phương Trình Điều Chế Từ NO2 Ra HNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NO2 (nitơ dioxit) ra HNO3 (axit nitric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NO2 (nitơ dioxit) ra HNO3 (axit nitric)

Phương Trình Điều Chế Từ NO2 Ra HNO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NO2 (nitơ dioxit) ra HNO2 (Axit nitrit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NO2 (nitơ dioxit) ra HNO2 (Axit nitrit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2+ 2NO2 → HNO3 + HNO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button