Tin Tức

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cùng Mầm Non Ánh Dương tìm hiểu Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chính thức phát động từ ngày 1/8/2022. Đối tượng dự thi là cán bộ Đảng viên, các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội.

This post: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

Vòng sơ khảo diễn ra trong 4 tuần cụ thể như sau:

  • Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2022 đến 23h00 ngày 07/8/2022
  • Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 08/8/2022 đến 23h00 ngày 14/8/2022
  • Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 15/8/2022 đến 23h00 ngày 21/8/2022
  • Tuần 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 22/8/2022 đến 23h00 ngày 28/8/2022

Lưu ý: Đáp án cuộc thi chỉ mang tính chất tham khảo

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô – Tuần 1

Câu 1: Năm 2021, Hà Nội có bao nhiêu sản phẩm nông nghiệp theo chương trình mỗi xã (phường) một sản phẩm (OCOP)?

A. 1457

B. 1456

C. 1455

D. 1454

Câu 2: Trong giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố Hà Nội đã đóng góp bao nhiêu % GDP cả nước?

A. 15% GDP

B. 15,5% GDP

C. Trên 16% GDP

D. 18% GDP

Câu 3: Mục tiêu đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người của Thủ đô Hà Nội đạt bao nhiêu?

A. Trên 34.000 USD

B. Trên 35.000 USD

C. Trên 36.000 USD

D. Trên 37.000 USD

Câu 4: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng bao nhiêu chương trình công tác toàn khoá?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 5: Mục tiêu đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt bao nhiêu?

A. 12.000 – 13.000 USD.

B. 10.000 – 12.000 USD.

C. 12.500 – 13.000 USD.

D. 13.000 – 14.000 USD.

Câu 6: Hệ thống y tế Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 còn hạn chế, yếu kém gì?

A. Hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở còn nhiều bất cập.

B. Hệ thống y tế, y tế dự phòng còn nhiều bất cập

C. Hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở còn nhiều bất cập

D. Hệ thống y tế, y tế cơ sở còn nhiều hạn chế.

Câu 7. Đến năm 2020, tỷ lệ trường công lập của Hà Nội đạt chuẩn quốc gia?

A 0.75

B. 0.76

C. 0.765

D. 0.769

Câu 8. Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua địa bàn mấy quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 9. Trong công tác bảo vệ môi trường, Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định cần hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô như thế nào?

А. Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

B. Thủ đô giàu đẹp, xanh, thông minh, hiện đại.

C. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

D. Thủ đô xanh, sạch, đẹp, có bản sắc và lan tỏa.

Câu 10. Giai đoạn 2011-2020, Hà Nội có tổng số bao nhiêu làng nghề và làng có nghề?

А. 1450

B. 1463

C. 1361

D. 1350

Câu 11. Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội xếp vị trí thứ mấy trong 63 tỉnh/thành phố trong cả nước?

A. 36/63

B. 23/63

C. 11/63

D. 9/63

Câu 12. Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng khu vực sông nào của Hà Nội là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hoà hai bên sông của Hà Nội?

А. Sông Đuống

B. Sông Tô Lịch

C. sông Hồng

D. Sông Đáy

Câu 13. Giai đoạn 2011 – 2020, Hà Nội đã thu hút số vốn đầu tư FDI là bao nhiêu?

A. 32,7 tỷ USD

B. 33,7 tỷ USD

C. 34,7 tỷ USD

D. 35,7 tỷ USD

Câu 14: Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội đạt bao nhiêu %?

A. 0.711

B. 0.75

C. 0.82

D. 0.825

Câu 15. Theo Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ như thế nào?

A. Nhiệm vụ chính trị cơ bản.

B. Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

C. Nhiệm vụ chính trị quan trọng

D. Nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt

Câu 16: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế Thủ đô còn tồn tại khuyết điểm gì?

A Chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.

B. Chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng dần chậm lại.

C. Chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình.

D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, khoảng cách so với các nước trong khu vực còn lớn, khả năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thật vững chắc, năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chê.

Câu 17. Hiện nay, Thành phố Hà Nội có bao nhiêu quận?

A. 11

B. 12

C. 13

D. 15

Câu 18. Theo Quy hoạch Vùng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm mấy tỉnh, thành phố?

A. 6

B. 9

C. 10

D. 11

Câu 19: Chỉ tiêu nào thành phố Hà Nội đã hoàn thành xong trước 2 năm so với chỉ tiêu được Nghị quyết 11-NQ/TW đề ra?

А. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô

В. Tăng trưởng GDP bình quân 2011 – 2020

C. GDP/người đến năm 2020

D. Xây dựng nông thôn mới

Câu 20. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, GRDP giai đoạn 2011 – 2020 của Hà Nội tăng bình quân bao nhiêu?

A. 7,39%/năm

B. 6,93%/năm

C. 10,85%/năm

D. 6,83%/năm

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button