Phương Trình Hoá Học Lớp 9

 Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2

Phản ứng Cu(OH)2 + 2HCl = 2H2O + CuCl2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cu(OH)2 | Đồng (II) hidroxit | rắn + HCl | axit clohidric | dd = H2O | nước | lỏng + CuCl2 | Đồng(II) clorua | dd, Điều kiện

 Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2+ CuCl2

Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2+ CuCl2 là Phản ứng trao đổiPhản ứng trung hoà, Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) phản ứng với HCl (axit clohidric) để tạo ra H2O (nước), CuCl2 (Đồng(II) clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HCl (axit clohidric) là gì ?

Không có

This post:  Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2

Làm cách nào để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HCl (axit clohidric)?

cho dd Cu(OH)2 tác dụng với axit HCl

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HCl (axit clohidric) và tạo ra chất H2O (nước), CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2+ CuCl2 là gì ?

Chất rắn màu xanh lam đồng II hidroxit (Cu(OH)2) tan dần trong dung dịch.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2+ CuCl2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra CuCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra CuCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2+ CuCl2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Phản ứng trung hoà là gì ?

Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho các dung dịch sau: HCl, NaOH đặc, KCl, NH3. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1     B. 2

C 3      D. 4

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Có 3 dung dịch tác dụng được với Cu(OH)2 là: HCl, NH3, NaOH đặc.

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O

Cu(OH)2 + NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

Cu(OH)2 + NaOH đặc → Na2[Cu(OH)4].

Câu 2: Cho 4g NaOH tác dụng với dung dịch axit clohidric thu được m (g) muối. Giá trị của m là

A. 5,85g     B. 11,7g

C. 2,925g      D. 8,775g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

nNaOH = 0,1 mol

NaOH (0,1) + HCl → NaCl (0,1) + H2O

mNaCl = 0,1. 58,5 = 5,85g

Câu 3: Để trung hoà 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.      B. 0,4 lít.

C. 0,3 lít.      D. 0,6 lít.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

nNaOH = 0,3 mol

NaOH (0,3) + HCl (0,3) → NaCl + H2O

VHCl = 0,3/0,5 = 0,6 (l)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button