Tin Tức

Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là

Dãy chuyển hóa C6H6 → X → Y→ C6H5OH

Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là được Mầm Non Ánh Dương biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo chuỗi phản ứng dưới đây.

Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ Phenol. Chất Y là

A. C6H4(OH)2

This post: Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là

B. C6H5ONa

C. C6H4Cl(OH)

D. C6H5(OH)3

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án B

C6H6 + Cl2 overset{t^{o},xt Fe }{rightarrow} C6H5Cl + HCl

C6H5Cl + 2NaOH overset{t^{o},p}{rightarrow} C6H5ONa + NaCl + H2O

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Đáp án C

Câu 2. Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH. Số chất thỏa mãn tính chất trên là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2.

Đáp án A

Câu 3. Hợp chất hữu cơ X (phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Mặt khác, X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Đáp án B

Chất X phản ứng với Na tạo ra nH2 = nX => có 2 nhóm -OH. X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 => Có 1 nhóm OH gắn vào nhân thơm.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

Câu 4. Để nhận biết ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Đáp án C

Sử dụng dung nước Brom làm thuốc thử

+) Phenol: tạo kết tủa trắng

+) Stiren: mất màu nước Brom, không tạo kết tủa

+) ancol benzylic: không có hiện tượng

Câu 5. Khi thổi khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa muối vô cơ thu được phải là NaHCO3 vì:

A. phênol là chất kết tinh, ít tan trong nước lạnh.

B. tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3-.

C. CO2 là một chất khí.

D. Nếu tạo ra Na2CO3 thì nó sẽ bị CO2 dư tác dụng tiếp theo phản ứng: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

Đáp án B

Câu 6.Cho dẫy biến đổi hóa học sau:

CH4 → X → Y → Z (CH3CH2OH)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X, Y lần lượt có thể là:

A. C2H2, CH3CHO

B. C2H2, C2H4

C. C2H2, C2H5Br

D. C2H2, C2H6

Đáp án B

Câu 7.Cho dãy biến đổi hóa học sau

C6H6→ A → B → C (1,4,6-tribromphenol)

Trong dẫy biến đổi trên, các chất A, B lần lượt là

A. C6H5Br, C6H5NO2

B. C6H5Br, C6H5OH

C. C2H2, C2H5Br

D. CH3CH2Cl, CH2=CH2

Đáp án B

Câu 8.Cho chuỗi phản ứng sau:

X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2

Chất X, Y, Z lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, C2H4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Đáp án A

………………………

Trên đây Mầm Non Ánh Dương đã giới thiệu tới các bạn Cho sơ đồ C6H6 → X → Y→ C6H5OH. Chất Y là. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà Mầm Non Ánh Dương tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Mầm Non Ánh Dương mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button