Phương Trình Hóa Học Lớp 12

CH3I + C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3

CH3I + C2H5NH2 = HI + C2H5NHCH3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CH3I | Iodometan | + C2H5NH2 | Etanamin | = HI | axit iodic | + C2H5NHCH3 | Metyletanamin | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3
   • Điều kiện phản ứng để CH3I (Iodometan) tác dụng C2H5NH2 (Etanamin) là gì ?
   • Làm cách nào để CH3I (Iodometan) tác dụng C2H5NH2 (Etanamin)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

CH3I + C2H5NH2 HI + C2H5NHCH3
Iodometan Etanamin axit iodic Metyletanamin
Etanamin Hydrogen iodide
Bazơ Axit
142 45 128 59

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: CH3I + C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3

CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CH3I (Iodometan) phản ứng với C2H5NH2 (Etanamin) để tạo ra HI (axit iodic), C2H5NHCH3 (Metyletanamin) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để CH3I (Iodometan) tác dụng C2H5NH2 (Etanamin) là gì ?

Không có

Làm cách nào để CH3I (Iodometan) tác dụng C2H5NH2 (Etanamin)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CH3I (Iodometan) phản ứng với C2H5NH2 (Etanamin) và tạo ra chất HI (axit iodic) phản ứng với C2H5NHCH3 (Metyletanamin).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH3I (Iodometan) tác dụng C2H5NH2 (Etanamin) và tạo ra chất HI (axit iodic), C2H5NHCH3 (Metyletanamin)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm HI (axit iodic), C2H5NHCH3 (Metyletanamin), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia CH3I (Iodometan), C2H5NH2 (Etanamin), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CH3I Ra HI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3I (Iodometan) ra HI (axit iodic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3I (Iodometan) ra HI (axit iodic)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3I Ra C2H5NHCH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3I (Iodometan) ra C2H5NHCH3 (Metyletanamin)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3I (Iodometan) ra C2H5NHCH3 (Metyletanamin)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5NH2 Ra HI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5NH2 (Etanamin) ra HI (axit iodic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H5NH2 (Etanamin) ra HI (axit iodic)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5NH2 Ra C2H5NHCH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5NH2 (Etanamin) ra C2H5NHCH3 (Metyletanamin)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H5NH2 (Etanamin) ra C2H5NHCH3 (Metyletanamin)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CH3+ C2H5NH2 → HI + C2H5NHCH3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button