Tin Tức

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O được Mầm Non Ánh Dương là phản ứng este hóa điều chế etyl axetat khi cho axit axetic tác dụng với rượu etylic, sản phẩm thu được là etyl axetat là este. Hy vọng tài liệu giúp các bạn học sinh biết cách viết và cân bằng chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo

1. Phương trình điều chế etyl axetat

CH3COOH + C2H5OH overset{H_{2} SO_{4} đ, t^{circ } }{rightleftharpoons} CH3COOC2H5 + H2O

Mở rộng: CH3COOC2H5 (etyl axetat ) là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trọng nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp

This post: CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

a. Phương trình điều chế rượu etylic (C2H5OH)

 • Phương trình phản ưng Glucozo tạo ra Ancol etylic

  C6H12O6 → C2H5OH + CO2

b. Phương trình điều chế axit axetic (CH3COOH)

  2. Điều kiện Điều chế etyl axetat

  Nhiệt độ: 140°C Xúc tác: H2SO4 đặc

  3.Tính chất hóa học este

  1. Phản ứng thủy phân môi trường Axit (H+)

  R-COO-R’ + H-OH ⇋ R-COOH + R’-OH

  2. Phản ứng thủy phân môi trường Bazơ (OH)

  R-COO-R’ + NaOH ⟶ R-COONa + R’-OH

  Ví dụ:

  CH3COOC2H5 + NaOH ⟶ CH3COONa + C2H5OH

  CH2=CH-COO-CH3 + NaOH ⟶ CH2 = CH-COONa + CH3-OH

  3. Phản ứng Este chứa gốc không no

  • Phản ứng H2 (xt, Ni, to)

  CH2=CH-COO-CH3 + H2 ⟶ C2H5COO-CH3

  • Phản ứng trùng hợp (tạo polime)

  nCH3COOCH=CH2 ⟶ Poli (vinyl axetat)

  nCH2=C(CH3)-COOCH3 ⟶ Thủy tinh hữu cơ

  4. Điều chế este

  Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol và axit

  RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H2O

  Thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hidrocacbon không no

  CH3COOH + C2H2 ⟶ CH3COOCH=CH2

  Thực hiện phản ứng giữa phenol và anhidrit axit

  (CH3CO)2O + C6H5OH ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

  5. Câu hỏi bài tập liên quan

  Câu 1: Hợp chất este là

  A. CH3CH2Cl.

  B. HCOOC6H5.

  C. CH3CH2NO3.

  D. C2H5COOH.

  Đáp án B

  Câu 2: Chất không phải là este là

  A. HCOOCH=CH2.

  B. HCOOCH3.

  C. CH3COOH.

  D. CH3COOCH3.

  Đáp án C

  Câu 3: Chất không phải là este là

  A. HCOOC2H5.

  B. C2H5CHO.

  C. CH3COOCH = CH2.

  D. HCOOH

  Đáp án B

  Câu 4: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

  A. CnH2nO (n ≥ 1).

  B. CnH2nO2 (n ≥ 1).

  C. CnH2nO2 (n ≥ 2).

  D. CnH2nO3 (n ≥ 2).

  Đáp án C

  Câu 5. Tính chất vật lý của etyl axetat (CH3COOC2H5) là

  A. chất lỏng tan vô hạn trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

  B. chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

  C. chất khí mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

  D. chất lỏng không mùi, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

  Đáp án B

  Etyl axetat là este, được điều chế từ phản ứng của axit axetic và rượu etylic. Tính chất vật lý của etyl axetat là:

  Chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

  Câu 6: Trong công thức phân tử este no, đơn chức, mạch hở có số liên kết π là

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 0.

  Đáp án A

  Câu 7. Khi dẫn hơi rượu C2H5OH đi vào ống thủy tinh đựng bột CuO, có nút bằng bông trộn thêm bột CuSO4 (không màu) rồi nung nóng thấy:

  A. Bột CuO màu đen chuyển thành đỏ; bột CuSO4 không đổi màu.

  B. Bột CuO màu đen chuyển thành đỏ; bột CuSO4 chuyển thành màu xanh.

  C. Bột CuO màu đen không thay đổi; bột CuSO4 không đổi màu

  D. Không đổi màu

  Đáp án A. C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

  Câu 8. CH3COOC2H5 có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ. CH3COOC2H5 được tổng hợp khi đun nóng hỗn hợp C2H5OH và CH3COOH với chất xúc tác là

  A. axit H2SO4 đặc

  B. HgSO4

  C. bột Fe

  D. Ni

  Đáp án A: CH3COOC2H5 là sản phẩn được tổng hợp từCH3COOH và C2H5OH với xúc tác là H2SO4 đặc (phản ứng este hóa)

  Câu 9. Thả một mẩu nhỏ Na vào ống nghiệm đựng C2H5OH nguyên chất. Hiện tượng quan sát được là gì:

  A. mẩu Na chìm xuống đáy; xung quanh mẩu Na có sủi bọt khí

  B. Mẩu Na nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh mẩu Natri có sủi bọt khí.

  C. Mẩu Na lơ lửng ở trong ống nghiệm; xung quanh mẩu Na có sủi bọt khí.

  D. Mẩu Na nổi và chạy trên mặt nước; xung quanh mẩu Na có ngọn lửa màu vàng

  Đáp án D

  Câu 10. Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất nào dưới đây

  A. KOH; K; CH3COOH; O2.

  B. Na; K; CH3COOH; O2.

  C. C2H4; Na; CH3COOH; Fe.

  D. Ba(OH)2; Na; CH3COOH; O2.

  Đáp án B

  C2H5OH + Na → C2H5ONa +1/2H2

  C2H5OH + K → C2H5OK + 1/2H2

  CH3COOH + C2H5OH overset{H+, to}{rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

  C2H5OH + O2 overset{men giâm}{rightarrow}CH3COOH + H2O

  …………………………….

  Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan

   Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O, là phản ứng trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

   Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

   Chúc các bạn học tập tốt.

   Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
   Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

   Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
   Category: Tin Tức

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button