Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4

Phản ứng Ca(OH)2 + H2SO4 = 2H2O + CaSO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Ca(OH)2 | canxi hidroxit hoặc tôi vôi | dd + H2SO4 | axit sulfuric | dd = H2O | nước | lỏng + CaSO4 | Canxi sunfat | rắn, Điều kiện

Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CaSO4

Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CaSO4 là Phản ứng trao đổiPhản ứng trung hoà, Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra H2O (nước), CaSO4 (Canxi sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

This post: Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4

Làm cách nào để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric)?

cho dd axit H2SO4 tác dụng với dd Ca(OH)2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2O (nước), CaSO4 (Canxi sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CaSO4 là gì ?

CaSO4 kết tủa

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CaSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2+ CaSO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Phản ứng trung hoà là gì ?

Bài tập vận dụng

Câu 1: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A. Thạch cao nung nóng (CaSO4.H2O)

B. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O)

C. Đá vôi (CaCO3)

D. Vôi sống CaO

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Thạch cao nung (CaSO4.H2O) thường được đúc tượng, đúc các mẫu chi tiết tinh vi dùng trang trí nội thật, làm phấn viết bảng, bó bột khi gãy xương

Câu 2: Khi cho kim loại Ca vào các chất dưới đây, trường hợp nào không có phản ứng của Ca với nước

A. dung dịch CuSO4 vừa đủ.

B. dung dịch H2SO4 vừa đủ.

C. dung dịch NaOH vừa đủ.

D. dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

– Khi cho Ca vào dung dịch H2SO4

Ca + H2SO4 → CaSO4 + H2 ↑

→ Ca không phản ứng với H2O

Câu 3: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại Ca thuộc nhóm

A. IA.    B. IIIA.    C. IVA.    D. IIA.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Canxi là một kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button