Tin Tức

C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl được Mầm Non Ánh Dương biên soạn là phương trình . Ngoài ra để điều chế C2H5OH (rượu etylic) người ta còn đi từ rất nhiều hợp chất hữu cơ khác nhau. Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu.

  1. Phương trình phản ứng C2H6 ra C2H5Cl

  C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

  2. Điều kiện phản ứng xảy ra hóa học C2H6 tác dụng Cl2

  Xúc tác: Ánh sáng

  This post: C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl

  3. Cách tiến hành thí nghiệm ứng C2H6 ra C2H5Cl

  Cho C2H6 tác dụng với Cl2

  4. Câu hỏi bài tập liên quan

  Câu 1. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

  A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

  B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

  C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12

  D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

  Đáp án C

  Câu 2. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở có công thức phân tử C5H12?

  A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
  Đáp án D

  Câu 3. Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoClo. Tên gọi của X là

  A. 2,2-đimetylprotan

  B. 2- metylbutan

  C. pentan

  D. 2- đimetylpropan

  Đáp án D

  Câu 4. Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất Monoclo. Tên gọi của X là

  A. 2,2-đimetylbutan

  B. 2- metylpentan

  C. hexan

  D. 2- đimetylpropan

  Đáp án D

  Câu 5. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoClo có thành phần khối lượng Clo là 38,378%. Công thức phân tử của X là

  A. C4H10

  B. C3H8

  C. C3H6

  D. C2H6.

  Đáp án A

  Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. thể tích không khí (dktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên trên là

  A. 70,0 lít

  B. 78,4 lít

  C. 84,0 lít

  D. 56,0 lít.

  Đáp án A

  Bảo toàn O: nO2 = nCO2 + 1/2 nH2O = 0,35 + 1/2.0,55 = 0,625 mol

  Vkk = 0,625.22,4 : 20% = 70 lít

  Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất . Tên gọi của X là

  A. 2,2-đimetylpropan

  B. etan

  C. 2-metylpropan

  D. 2- metylbutan

  Đáp án. A

  nCO2 > nH2O ⇒ Hiđrocacbon là ankan CnH2n+2

  nankan = nH2O – nCO2 = 0,022 ⇒ n = 5. X là C5H12

  X tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:1 thu được 1 sản phẩm duy nhất ⇒ X là: 2,2-đimetylprotan

  Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

  A. C3H8

  B. C4H10

  C. C5H10

  D. C5H12.

  Đáp án

  Đặt CTPT X là CnH2n+2

  2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

  ⇒ CTPT: C4H10

  Câu 9. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng Clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

  A. C4H10

  B. C3H8

  C. C3H6

  D. C2H6.

  Đáp án

  CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

  Ta có:

  35,5/(14n + 36,5) = 45,223/100 =>n = 3

  X là C3H8

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 10. Khi cho butan tác dụng với brom thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm chính?

  A. CH3CH2CH2CH2Br.

  B. CH3CH2CHBrCH3.

  C. CH3CH2CH2CHBr2.

  D. CH3CH2CBr2CH3.

  Đáp án D

  Butan: CH3-CH2-CH2-CH3. Khi tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, brom có xu hướng thế vào H của C bậc cao

  → Sản phẩm chính : C-C-C(Br)-C

  Câu 11. Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí hiđro và muội than, thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X (đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

  A. CH4.

  B. C2H6.

  C. C3H8.

  D. C4H10.

  Đáp án

  Giải thích các bước giải:

  Gọi CTPT của ankan X là: CnH2n+2: a (mol)

  PTHH: CnH2n+2 (khí) ⟶ nC (rắn) + (n+1)H2

  (mol) a → (n+1)a

  Theo PTHH có: nH2 = (n+1)nCnH2n+2 = (n+1)a (mol)

  Theo bài thu được thể tích khí gấp 5 lần thể tích ankan

  => nH2 = 5nX

  → (n+1)a = 5a

  → n+ 1 = 5

  → n = 4

  Vậy CTPT ankan là C4H10

  …………………………..

  Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học C2H6 + Cl2 → HCl + C2H5Cl, khi phân hủy CH4 tạo ra C2H2, có thể thấy đây là phản ứng điều chế axetilen từ metan các bạn sẽ rất hay gặp trong các dạng bài tập điều chế và chuỗi phản ứng hóa học. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

  Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

  Chúc các bạn học tập tốt.

  Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
  Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

  Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
  Category: Tin Tức

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button