Phương Trình Hoá Học Lớp 9

BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3

Phản ứng BaCl2 + K2SO3 = 2KCl + BaSO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

BaCl2 | Bari clorua | dung dịch + K2SO3 | Kali sunfit | rắn = KCl | kali clorua | rắn + BaSO3 | Bari sulfit | rắn, Điều kiện

BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3

BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, BaCl2 (Bari clorua) phản ứng với K2SO3 (Kali sunfit) để tạo ra KCl (kali clorua), BaSO3 (Bari sulfit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để BaCl2 (Bari clorua) tác dụng K2SO3 (Kali sunfit) là gì ?

Không có

This post: BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3

Làm cách nào để BaCl2 (Bari clorua) tác dụng K2SO3 (Kali sunfit)?

cho BaCl2 tác dụng với K2sO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là BaCl2 (Bari clorua) tác dụng K2SO3 (Kali sunfit) và tạo ra chất KCl (kali clorua), BaSO3 (Bari sulfit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng BaSO3

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ BaCl2 Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ BaCl2 (Bari clorua) ra KCl (kali clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ BaCl2 (Bari clorua) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ BaCl2 Ra BaSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ BaCl2 (Bari clorua) ra BaSO3 (Bari sulfit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ BaCl2 (Bari clorua) ra BaSO3 (Bari sulfit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2SO3 Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2SO3 (Kali sunfit) ra KCl (kali clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2SO3 (Kali sunfit) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ K2SO3 Ra BaSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2SO3 (Kali sunfit) ra BaSO3 (Bari sulfit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2SO3 (Kali sunfit) ra BaSO3 (Bari sulfit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3

Bài tập vận dụng

Câu 1:

nhỏ từ từ một vài giọt K2SO3 vào ống nghiệm có chứa 1ml BaCl2 thu được kết tủa có màu

A. trắng.   B. đen.   C. vàng.   D. nâu đỏ.

Hướng dẫn giải

K2SO3 + BaCl2 → 2KCl + BaSO3(↓)

BaSO3(↓) trắng

Đáp án A.

Câu 2:

Chất nào sau đây không thể phản ứng với K2SO3?

A. BaCl2.   B. Ba(OH)2.   C. Ba(NO3)2.   D, BaSO3

Hướng dẫn giải

BaSO3 không phản ứng với K2SO3.

Đáp án D.

Câu 3:

Khối lượng kết tủa thu được khi cho K2SO3 phản ứng vừa đủ với 100ml BaCl2 0,01M là

A. 2,33g.   B. 2,17g.   C.1,33g.   D. 0,217g

Hướng dẫn giải

K2SO3 + BaCl2 → 2KCl + BaSO3(↓) | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án D.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button